Langhølen

Midtsesongsevaluering 2023

Oppsummering
Fiskestellutvalget ØBJFF gjennomførte midtsesongsevaluering 20. juli. Det har så langt vært en sesong som er å betegne som normalsesong. Vi har på evalueringstidspunkt oppnådd 140% av forventet gytebestand for det som er normalt år. I henhold til plan for forhåndsavtalte tiltak punkt 1 og 2 så gjøres ingen endringer i kvoter og begrensninger. Hulaks fredes som normalt i henhold til fiskeregler fra 15. August.

Fangster
Laks: Total fangst laks så langt er 20 stk, 34,1 kg. Av dette er 5 stk, 8,2 kg gjenutsatt. Andel gjenutsatt laks er på 25 % av total fangst så langt denne sesong.
Sjøørret: Sjøørreten er fredet. Det er innrapportert fangst på 2 stk som er meget lite så langt. Negativ utvikling så langt denne sesong. Det er likevel rapportert av fiskere at de har observert og fanget sjøørret i Holkeila. Det er også meldt inn av folk at de har tatt sjøørret i sjøen og at de ser det hopper jevnlig. Vi får håpe den er sein på elva slik at dette vil bedre seg utover i sesongen
Pukkellaks: Ingen fangst så langt, men den er observert ved Sjøhølen nederst i elva. Det er også meldt inn fra fiskere om at den er observert og fanget i Holkeila som ligger litt bortenfor elvas utløp. Det har blitt gjennomført kontroller i elva med å gå hele elvestrekning for å sjekke om noen har stilt seg opp. I de dypeste hølene er det vanskelig å stadfeste hvorvidt det har kommet noen. Ingen observasjoner så langt, men det er forventet at det kommer pukkellakser på elva.

Værforhold: 
Det har så langt denne sesong vært lite nedbør. Det var varmt i første del av juli, men stabilisert seg til 13-23 grader som er normal trøndersommer. Temperatur i elva har ikke vært over 20 grader så langt denne sesong.

Vannføring: 
Det har vært lite nedbør så langt denne sommeren som har medført lav fyllingsgrad i vannmagasin. Elvetemperatur har ikke vært over 20 grader så langt denne sesong. Høyeste målte temperatur så langt er 17 grader. Den 19. Juli ble vannføring satt ned til 1,7 kubikk. Dette mener vi er den minste forsvarlige vannføring man bør kjøre av regulant. Dette med tanke på både fisk og elvemusling.

 

Jan Tøndelstrand
fredag 21.juli 2023 / 11:45