Bilde Teksdalselva
Elveside

Informasjon Teksdalselva

Teksdalselva er ei koselig lita elv på ca. 1 km. Elva består av flere høler og spennende mellomstrekk. Elva er regulert, noe som gir en relativ stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det fiskes laks opp i 5-6 kg, og rekorden er rundt 10kg.

Jan Tøndelstrand
mandag 22.mai 2023 / 19:31

Kjøp av fiskekort
Fiskekort kjøpes på nettside https://elveguiden.no/no/elv/teksdalselva eller via APP på telefon. Fiskedøgn gjelder fra kl.1700 til kl.1200 neste dag. Elva er fredet i tidsrommet fra kl.1200 til kl.1700.  Det selges 6 kort med tre forskjellige pristyper: Ungdom, Ordinær, Medlem ØBJFF/SJFF. I tillegg disponerer grunneiere og oppsynet 2 kort med samme rettigheter og plikter som øvrige fiskere i elva. Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år i elva for opplæringsfiske. Forutsetning er at kortinnehaver ikke selv fisker når barnet fisker. Framleie av fiske og guidevirksomhet er ikke tillatt.
ØBJFF garanterer ikke for vannføring, avkortet sesong eller kvotebegrensninger, som følge av pålagte tiltak etter midtsesongsevaluering 20.juli. Solgte kort blir ikke refundert.

Her kan du fiske
På vestre side er det tillatt å fiske fra rødt merke ved nederste turbin, og ned til grind merket med skilt. Videre er det tillatt å fiske fra merket skilt i Langhølen og ned til sjøen.
På østre side er det tillatt å fiske fra rødt merke ved nederste turbin, og ned til sjøen. 

Det praktiseres bevegelig fiske. Fiskere må forflytte seg, med 20 minutters intervall, fra du startet på fiskeplassen/høl/sone.

Rapportering av fangst
All fangst skal innrapporteres laksebørsen uavhengig om den er avlivet eller gjenutsatt (C&R).
Alle fangster skal registreres senest 4 timer etter endt fiske på laksebørsen Elveguiden.
Legg gjerne inn bilde av fangsten. 

Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. Skjellprøver legges i egen konvolutt som skal være tilgjengelig i postkasse ved infotavle ved Kraftstasjonen og Sjøhølen. På skjellkonvolutten skal det fylles inn de opplysninger som etterspørres. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra NINA med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

Fiskeoppsyn
Tilsyn og oppfølging av regelverk for elva gjennomføres av Ørland/Bjugn JFF. Oppsynet skal vise ID-kort ved kontroll. Oppsynet vil kontrollere fiskere i elva om de har gjennomført desinfisering av utstyr, gyldig fiskekort og gyldig fiskeavgift. Liste med navn og telefonnummer på fiskeoppsyn henger på infotavle ved kraftstasjonen og Sjøhølen. Ta gjerne kontakt med oppsynet som vil være behjelpelig med eventuelle spørsmål.

Parkeringsplass for fiskere
Man kan parkere ved kraftstasjonen eller i området ved rød hytte i Sjøhølen.