Laks Fellingforsen 2021, ca 110-115 cm.
Laks Fellingforsen 2021, ca 110-115 cm.
Elveside

Sesongen 2021-2022, styret informerer

Sesongen 2022 nærmer seg. Foreløpige vurderinger viser ca 60% oppnådd gytebestandsmål. Samme fiskeregler og fangstkvoter, fastsatt av Miljødirektoratet, gjelder frem til 2025. 

Stine Eiterstraum
Lørdag 21.mai 2022 / 00:00

Store utfordringer med restaurering/utbedringer av laksetrapper. 

  • Laksfors trapp fullført, fungerer som ønsket. 
  • Fellingfors vest, fungerer fint på vannstander ned til 70m3/s. Justering vurdert og gjennomføres i år. 
  • Storforsen i Svenningsdalselva er ferdig finansiert og arbeid iverksettes i år. 

2021 sesongen var nedbørsfattig og varm, med store oppvandringsutfordringer for laks og sjøørret. 

Tellinger i Laksfors viser 1507 sjøørret, 3214 laks og en pukkellaks. 

Foreløpige tellinger i Fellingfors viste ca.1800 fisk i trappa, derav 40% laks. Oppgang i forsen kommer i tillegg. 

Minner om at fiskesesongen starter 15.06.22. Det er allerede bortvist ivrige fiskere og vi oppfordrer alle til å følge med og informere om gjeldene fiskeregler.