Leder i BJFF Geir Kristiansen

Møt vår nye leder

Geir Kristiansen, Berlevåg, er vår nye leder i BJFF. Aktivt gjennom mange år i styret i foreningen, har arbeidet mye med ungdomsarbeid og rekruttering av de unge inn i foreningsarbeidet og til uteliv. Nå skal Geir lede BJFF og vil ha mye fokus på forvaltning og bevaring av våre lakseelver.

BJFF Info
Fredag 25.mars 2022 / 09:20

La oss her presentere vår nye leder i BJFF, Geir Kristiansen (55), vaskeekte Berlevåging med tett og nær tilknytning til våre elver og fiskeforeningen. Til daglig på jobb ved Berlevåg Havn og hos oss i BJFF bærer han ledertrøya nå. Nærheten til natur og friluftsliv begynte tidlig for Geir fra   familiehytta ved Buetjern med røye og ørretfiske i vannet og vassdragene rundt. Fra Buetjern er det kun et ørlite steinkast til Kongsfjordelvas glitrene elvevann og gylne lakser, men det skulle bli først i voksen alder han skulle begynne sin laksefiskekarriere i Kongsfjordelva.

- Det var svigerfar, Harald Andersen, som påtok seg oppgaven å lære meg laksefisket engang på - 80 tallet, dyktig kar med lang fartstid bak seg i Kongsfjordelva. Selv med sånn ypperlig ekspertise skulle det gå flere sesonger før man sjøl fikk ordentlig sving på stanga og fangst i land. Deretter var man grepet og betatt. Fiske i Kongsfjordelva ble sommerens viktigste begivenhet, og det har det blitt år etter år, forteller Geir som er overbevist om at nettopp lakseelvene i kommunen er et av de viktigste tiltak for trivsel og bolyst i Berlevåg.

- Uten Kongsfjordelva og Storelva ville vi vært en fattigere kommune, de elvene våre og aktivitetene rundt er en ufattelig stor lokal gave som har hatt betydning siden krigen og vil få stor betydning i generasjoner fremover. Vi må verne om elvene, og BJFF med medlemmer gjør en fantastisk jobb, hevder Geir som påpeker at det er enkelt å overta lederjobben med en så veldrevet forening, med et engasjer og kunnskapsrikt styre og ikke minst mange aktive medlemmer som alle vil verne om elvene.

Geir Kristiansen/ BJFF
Geir Kristiansen, ny leder i BJFF og en ivrig laksefisker i Kongsfjordelva

Vi har utfordringer

Det er likevel ikke alt som er rosenrødt, de senere år har bestanden av Kongsfjordlaks blitt redusert. I flere sesonger har oppgangen vært mye mindre enn ventet, og siste sesong var utviklingen skremmende, gytebestandsmålet (GB) ble nådd med knappest mulig margin.

- Det er velkjent at hos laksen vår er det sesongsvingninger, historien og statistikk har noen år bare vært fantastiske med stor og fin oppgang, andre mer nøkternt. Men det som har skjedd i Kongsfjordelva de siste år har vært en vekker. Vi har fått en svikt i bestanden, og den må vi ta på alvor mener Geir, som er glad at Årsmøtet i februar vedtok kraftige endringer i fangst og kvoter av Kongsfjordlaksen.

En annen utfordring som har tilkommet de senere år er pukkellaksen. De første tegn til større oppgang i elva så man allerede i 2017, så økte oppgangen tallmessig betydelig i 2019 og i fjor var oppgangen i Kongsfjordelva over 2000.

- Foreningens medlemmer brukte mer enn tusen timer dugnad for å fjerne den uønskete «russelaksen», og det aller meste klarte man å fjerne før gyting. Men pukkellaksens hurtige vekst og tilpasning til våre vassdrag er direkte skremmende. Vi kan derfor vente en enda større oppgang i 2023, og da har vi forhåpentlig et system for å sperre tilgangen. Dette vil bli krevende for BJFF, så det er å håpe at myndighetene kommer sterkere på banen ved neste pukkellaksinvasjon, mener den nye lederen i BJFF.

Storelva og Huawei

Allerede i 1956 forpaktet BJFF Storelva like utenfor Berlevåg. Dengang et rent sjørøyevassdrag, som faktisk var et av Finnmarks beste. Mange uheldige omstendigheter skulle senere ramme bestanden, fra tidlig på -80 tallet lå Storelva brakk og tilnærmet fisketom. De senere år har det blitt kraftig oppsving i Storelva, i tillegg til en sjørøyebestand som er i vekst har også laksen kommet til.

- Det er fantastiske resultater man nå ser kommer fra Storelva. Laksebestanden har solid vekst, og utviklingen er god. Selv siste sesong med nedgang i de fleste lakseelver her nord så viste Storelva likevel oppløftende resultat, med god oppgang for laksen - og faktisk rekordartet oppgang av sjørøye. Mye tyder på at vi etterhvert vil få en solid lakseelv også i Storelva, og vi i BJFF må ta godt vare på denne nye og spennende lakseelven som er kommet til like utenfor trappa til foreningsmedlemmer i Berlevåg, sier Geir som også kan fortelle at nettopp i Storelva foregår et banebrytende forvaltningsprosjekt.

- Vi har sammen med teknologiselskapet Huawei Norge utviklet en oppgangskontroll som styres av AI- kunstig intelligens. Altså en maskin som gjør registrering av laks, sjørøye og pukkellaks. Ifjor ble det bygd anlegg ved Jernbanebroa nær elvemunningen av Storelva, og der registrerte  faktisk maskinen ut fisk med over 90 % treffsikkerhet. Hele oppgangen ble fortløpende notert, alt gjort av maskin, sier en entusiastisk leder i BJFF, som kan fortelle at også kommende sommer skal prosjektet gang, og da skal det tilkobles sorteringsmekanisme, slik at kun elvas egen bestand arv laks og sjørøye slipper til. Den uønskete pukkellaksen stenges ute fra Storelva.

- Vi er dypt takknemlig ovenfor Huawei som sammen med oss satser i Storelva. Om vi lykkes slik vi tenker det, så kan vår løsning her være med å løse det enorme problemet med pukkellaksen for også mange andre vassdrag. Datateknologi vil bety mye for forvaltning av vassdragene.

En allsidig og aktiv forening

Naturligvis er det laksen med oppgang og forvaltning som er foreningens viktigste fokus, men BJFF driver også målrettet ungdomsarbeid med årlig arrangement for ungdom med isfiske, Camp Villaks eller fiskekurs i Kongsfjordelva. Selvsagt har foreningen et årlig fiskedøgn i juli bare for kvinner, et særdeles populært arrangement. BJFF har også aktive jegere som driver både rype og elgjakt, og foreningen har egen instruktør som arrangerer jegerkurs hvert år.

- Berlevåg har noe over 900 bofaste, og foreningen vår har over 160 medlemmer. Det er imponerende. Vi har en lang historie, og foreningens betydning har man sett i mange saker opp gjennom årene. Det må aldri glemmes at rett etter krigen og frigjøringen - hvor hele Berlevåg lå i grus etter brenningen, så ble arbeidet i BJFF med å få Kongsfjordelva i drift og laksen sikret prioritert. Det er en arv fra generasjonen før oss vi er forpliktet å videreføre, sier altså Geir Kristiansen som nå skal lede BJFF i årene fremover.