Kongsfjordelva

Spennende årsmøte nå i februar

Vi minner om at Berlevåg Jeger og fiskerforening avholder årsmøte på Havblikk 

Søndag den 27.02.2022 klokken 18.00.

BJFF Info
torsdag 24.februar 2022 / 13:03

Det tas hensyn til situasjonen med korona og det bes om at alle deltakere følger retningslinjene om handhygiene, avstand og lignende.

Det er en rekke spennende saker som skal opp på møtet. Det er vanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjett, priser på fiskekort, valg i de ulike utvalgene i foreningen.  Årsrapporter fra de ulike utvalgene er som vanlig på agendaen, inkludert den store pukkellaksinvasjonen i 2021. Det er også påbegynt prosjekt med å registrere kobbe i Kongsfjorden.

I tillegg skal det opp en rekke ulike tema som berører forvaltningen og fisket. Her er noen av sakene:

Laksebestanden i Kongsfjordelva har vært i negativ utvikling siden 2017. De siste to sesongene har det vært nødvendig med tiltak tidlig i sesongen for å forhindre overbeskatning. Det skal derfor opp om innføring av tiltak fra sesongstart 2022 om å redusere døgn- og sesongkvoten og i tillegg fredning av laksen øverst i vassdraget. Det planlegges videreføring av begrenset antall fiskekort for tilreisende fiskere i Sone 2 i Kongsfjordelva og Storelva.

Buetjern blir egen sone og det arbeides det med å tilrettelegge mer for innlandsfiske.

Fiskekortpriser og kategorier. Kortpriser endres ikke generelt, men justeres for å tilfredsstille reglene i forpakterkontrakten. For å oppfylle kraven fra FeFo og forpakterkontraken må det også opprettes egne kortkategorier for medlemmer bosatt utenfor Finnmark. Der må prisene justeres, og det ikke er tillatt med sesongkort.

Fridøgn. Få et system med å gi fridøgn til de som jobber mye dugnad.

Fefo. Innspill til FeFo om å åpne for å kunne selge sesongkort også til medlemmer med dugnad bosatt utenfor Finnmark i enkelte soner.

NJFF. Kontingentsatser i NJFF og revisjon av vedtekter. 

Pukkellaks. Det forventes ny invasjon av pukkellaks i 2023 og BJFF skal ta stilling til om en skal benytte fiskefelle for å sortere ut pukkellaks i Kongsfjordelva.

Revisjon. Om innsending av krav om vilkårsrevisjon for Kongsfjordvassdraget.

Jernbanebroa. Informasjon om det spennende videoregistreringsprosjektet i Storelva.

Innkommende saker. Det er også kommet inn saker som omhandler fisket i Buetjern og fiskekort for medlemmer bosatt utenfor Finnmark. 

Velkommen til møtet - bli med å skape det bedre for BJFF, Kongsfjordelva og Storelva.