Vaktjobb

Elvevakter 2022

Sommerjobb nesten så langt nord du kan komme her i landet, i lakseelvene i Berlevåg og Kongsfjord. En spennende og utfordrende jobb med ren frisk natur og gode lakseelver. Mange kaller det en drømmejobb - noe for deg...?

BJFF Info
Torsdag 06.januar 2022 / 16:47

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) behøver elvevakter i Kongsfjordelva og Storelva for sesongen 2022

KONGSFJORDELVA

I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september. I fiskesesongen (22. juni-24. august) er det 2 elvevakter på hele tiden. Hver enkel vakt kan være hele eller deler av perioden.

Arbeidet er lærerikt og variert og omfatter hovedsakelig salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, utleie og enkelt vedlikehold av hytter, bidrag i forvaltningsarbeid som laksetelling (video og/eller drivtelling), samt en del annet forefallende arbeid.

En flott sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i naturen. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet.

Kongsfjordelva med sidevassdrag, er en idyllisk og godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Elva er inndelt i flere fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde/fjordbunn. Kongsfjordelva hører til Berlevåg Kommune som ligger øst i Finnmark, lengst nord på Varanger-halvøya. For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, http://kongsfjordelva.no/ eller våre facebooksider.

________________________________

STORELVA i Berlevåg

Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Her er det ikke bygget slik infrastruktur som i Kongsfjordelva og har dermed noe enklere kår. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning og det er registrering av laksebestanden. Elva renner gjennom flott barskt dalføre, så her er det en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt vill natur. Vaktperiode 30. juni til 15.september. Hver enkel vakt kan være hele eller deler av perioden.

Arbeidet er lærerikt og variert og omfatter salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, bidrag i forvaltningsarbeid som laksetelling (video og/eller drivtelling), samt en del annet forefallende arbeid.

______________________________

Elvevaktene i samarbeid med daglig leder i BJFF legger opp arbeidsrutinene etter gjeldende instruks. Det kan også komme andre arbeidsoppgaver.

____________________________________________

Ønsket kompetanse

- Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.

- Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.

- Erfaring fra oppsyn.

- Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, gjerne også finsk.

- Stor fordel med egen bil

- Gjerne ha erfaring fra forvaltningsarbeid, drivtelling og lignende

Plettfri vandel kreves.

Søknadsfrist 1.mars 2022.

Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe.

Også frivillige vakter oppfordres til å søke.

___________________________________

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til

Berlevåg Jeger og Fiskerforening, v/leder Sigve Frantzen , 9980 Berlevåg.

Epost: sigvefr@online.no

Eller til daglig leder Ann Guttormsen Søreng : epost: angutts@gmail.com