Julehilsen fra BJFF

God Jul og Godt Nytt År

Her er enda et tilbakeblikk på 2021- sesongen og året som er gått. Samt en hilsen fra leder i BJFF, Sigve Frantzen.

BJFF Info
Tirsdag 28.desember 2021 / 14:41

Så er året 2021 på hell og vi ser 2022 nærmer seg. Før det nye året skal ringes inn er tid

for ettertanke og å se fremover. I historiebøkene for Kongsfjordelva vil 2021 bli

skrevet langt og lenge om den massive oppgangen av pukkellaks – mens vår egen

atlantiske laks ikke kom i det antall vi alle hadde forventninger om. For Storelva gikk det

langt bedre med færre pukkellaks og god bestand både av laks og sjørøye.

Det er ikke til å komme unna at anadrom fisk som vår egen laks og sjørøye har en rekke

utfordringer både i elv og sjø. Dødeligheten i sjøfasen er høy og i tillegg har man

luseproblematikken og oppdrett. Til sammen gir det for oss i elvene en komplisert og

utfordrende forvaltning. Det vil også være som alltid en balansegang mellom aktivt og

tilrettelagt sportsfiske og forsvarlig forvaltning av bestandene. 

KONGSFJORDELVA

Laksebestanden i Kongsfjordelva er under press.  Trenden de siste sesongene har vært

negativ og sesongen 2021 står nå frem som den dårligste på mange år. Dette er noe

som vi i BJFF har vært svært bekymret over i flere sesonger. Forvaltningen og overvåkingen

av laksebestanden med videotelling, drivtellinger og fangstoppgaver gjorde at vi raskt kunne

gjøre tiltak i fisket tilpasset bestandssituasjonen.

Laksefiske er heldigvis langt mer enn bare fangstvolum og i vassdragene BJFF forpakter

har vi også ansvarsfulle fiskere som skjønner viktigheten av å ikke beskatte for mye.

BJFF har dugnadsivrige medlemmer som ble synliggjort med den massive

innsatsen som ble gjort for å kartlegge og fiske ut den uønskete inntrengeren fra øst –

pukkellaksen. Mer enn 1300 timer ble brukt i det direkte arbeidet med å fjerne pukkellaks

fra Kongsfjordelva. BJFF mottok støtte til dette arbeidet både fra Miljødirektoratet og

FeFo.

STORELVA

I vår nye og spennende lakseelv, Storelva, ser det lysere ut. Laksebestanden ser ut til å

stabilisere seg på et godt nivå, selv om det også her var noe nedgang for smålaks og

noe pukkellaks også fant veien hit. Sjørøyebestanden fortsetter også fremgangen etter

flere års fredning. Storelva forvaltes nå med omtanke og varsomhet i med hensikt å

bygge opp så solide bestander som mulig. Gjennom flere år har BJFF kartlagt bestanden

og innhenta mye nyttig kunnskap om bestandene og har nå et utrolig spennende

samarbeidsprosjekt med HUAWEI med mål om å forenkle og mer nøyaktig kunne

registrere all fisk som vandrer opp i vassdraget. Fisket er også godt regulert, tilpasset

forholdene i elva. Et fantastisk stykke elv som vi er utrolig stolte over, og som må tas

godt vare på i fremtiden. 

EN LEDER TAKKER FOR SEG

BJFF har vært heldig og hatt Sigve Frantzen som styreleder helt siden 2006. Nå er han

inne i sine siste måneder som leder før han leverer stafettpinnen videre på kommende

årsmøte nå i vinter. Med Sigve som leder har BJFF vært gjennom en stor utvikling og

blant annet profesjonalisert forvaltningsarbeidet med video- og drivtellinger av bestanden.

Sigve sier at han føler seg både heldig og beæret som har vært med på denne utrolig

lærerike og utfordrende tiden som leder av BJFF.

- For meg er det viktig å få sagt at i foreningen har vi mange dyktige og hjelpsomme

medlemmer, og jeg har vært svært heldig som leder å ha et slikt initiativrikt og dyktig

team med på laget. Det har gitt gode resultater og en forvaltning i våre elver som vi alle

kan være stolte av. Våre samarbeidspartnere som Norske Lakseelver, NJFF og Fefo,

samt forskningsinstitusjoner og myndigheter har alle på sin måte vært med i bidra til de

rette veivalg. Det har vært spennende år, sier Sigve Frantzen som altså nå snart skal

avslutte sin periode som leder i BJFF.

FREMTIDEN OG KOMMENDE SESONGER

Mye tyder på at også kommende sesonger vil gi store utfordringer – det er særlig

pukkellaksen og den negative trenden for atlantisk laks både lokalt men også for laksen

som art. Det vil fortsatt kreves massiv innsats for laksen er presset fra flere fronter.

BJFF er allerede i gang med planlegging og forberedelser for å være klare med tiltak.

Videre vil vi følge nøye med bestandsutviklingen til laksen i Kongsfjordelva. I Storelva

håper vi at den positive utviklingen fortsetter, men også der er det viktig å holde årvåkent

øye.

- Selv om utfordringene er betydelige holder vi i BJFF stø kurs blant annet med et stort

og positivt engasjement for elvene, for laksen og sjørøya, og tilrettelegge for sportsfisket

for lokale og tilreisende gjester. Det er ikke minst viktig for lokalsamfunnet med sunne

friske elver med gode fiskebestander, sier Sigve Frantzen, og legger til:

- Igjen vil vi takke for alle som har stått på gjennom 2021, med utrettelig dugnadsinnsats

før og underveis i sesongen, våre tillitsvalgte, våre ansatte elveoppsyn og

prosjektarbeidere og ikke minst vår daglige leder som har stått på året gjennom.

Vi ønsker dere alle et riktig godt 2022.

Beste hilsen fra leder i Berlevåg JFF Sigve Frantzen