Vefsna_0411_nettsidejobbing

Nettsidebygging for Vefsna, Drevjo og Fusta.

Kurskveld med nettsidebygging

Stine Eiterstraum
Torsdag 04.november 2021 / 17:57

Norske Lakseelver ved Hanne Sørvik har i kveld vært i Mosjøen for å lære opp Vefsnavassdragets representanter i nettsidejobbing. Norske Lakseelvers nettsider er en kjent informasjonsportal for de fleste sportsfiskere og fritidsfiskere, men sidene må oppdateres jevnlig med nyttig informasjon. Denne jobben er det lagets representanter som står for. Hanne loset oss trygt gjennom alle begreper, muligheter og gjorde oss kjent med problemstillinger en kan møte på. 

Drevjo var representert ved Lone Sandum, Vefsna ved Stine Eiterstraum og Per Tomas Eiterstraum. (Fustas representant Eilert Hatten kunne ikke møte grunnet sykdom, men har allerede tilegnet seg mye kunnskap på området.) 

I løpet av kvelden ble også funksjonen driftsplan presentert og Hanne gjorde oss kjent med hvordan systemene kan brukes som et godt verktøy i den daglige forvaltningen i vassdragene.