Kongsfjordelva
Fossvann i Kongsfjordelva er et viktig gyteområde. Her fra toppsesongen i 2016

Ingen god sesong for Kongsfjordelva

Laksesesongen for elva ved verdens ende skulle bli den dårligste på mange år, både når det gjelder oppgang og fangst. Totalt var det en oppgang av 1052 laks. Derimot den russiske inntrenger - pukkellaks kom i et antall av minst 2000. En svært krevende sesong for Kongsfjordelva.

BJFF Info
Mandag 08.november 2021 / 18:09

LAKSESESONGEN 2021

I de to første ukene av sesongen var fisket og oppgangen av laks tilnærmet normalt, også med noe smålaks på samme måte som i sesongen 2020. Utover i juli hvor det er vanligvis den heftigste og beste oppgangen sviktet det både med fiskefangst og oppgang.  Særlig kom det færre mellom og smålaks i Kongsfjordelva, fangstene som ble rapportert krympet og etterhvert ble det også færre fiskere som forsøkte lykken i elva vår.

I august derimot var det noen korte perioder med bra fiske. Fangstmessig ble sesongen laber, det ble rapportert fangst av 402 smålaks, 203 mellomlaks og 24 storlaks. Av det ble det gjenutsatt det meste av både mellom og storlaks (60- 75%). Den største fangsten var tidlig i juli. Underveis i sesongen ble det også satt inn kraftig begrensninger i kvoter og fangst, og denne sesongen går over i historien som den med lavest antall avlivet fangst - gjenutsettingen iår var formidabel, og våre fiskere i Kongsfjordelva tok ansvar i en særdeles svak sesong for Kongsfjordlaksen.

Både årets sesong og fjorårssesongen er de klart dårligste på oppgang etter BJFF startet oppgangsregistrering med videotelling i fjordbunnen fra 2010. Iår ble det registrert en oppgang på 1052 laks, det fordeler seg på 598 smålaks, 394 mellom og 60 storlaks.

Iår sviktet oppgangen i juli som alltid har den største oppgangen av laks i elva, og i de tiår som telling har foregått har det altså aldri blitt talt færre laks i oppgang i juli måned. 

PUKKELLAKS

Etter de store invasjonene av pukkellaks i 2017 og 2019 kom det i år en enda større invasjon. Denne gangen var BJFF bedre forberedt, og videotellingen viste en oppgang på 795 pukkellaks. Derimot ble det gjort tiltak med utfiske med garn og annen målrettet fangst og det ble samlet i sommer tatt ut 1716 pukkellaks. Det er anslått at minst 2000 av den russelaksen kom opp i Kongsfjordelva, og en liten andel har også fått gytt her.

Fangst Kongsfjordelva

 

Lakseoppgangen