skauga
Elveside/Pukkellaks

Pukkellaks fanget i Skauga

2 pukkellaks  ble fanget i Fossbrottet fredag. Det ble i tillegg observert et flak som kom opp fra sjøen samme dag. Utfisking har startet ved at vi har engasjert faste fiskere til å komme til elva. Pukkelaksen er en uønsket art og skal avlives.

MaritBogen
fredag 23.juli 2021 / 23:51

Kort tid etter pukkellaksen har gytt, råtner den og dør i elva. Det gjør levevilkårene for villaksen svært krevende. Elveierforeningen oppfordrer derfor fiskere i Skauga til å gjøre en innsats slik at vi får fisket ut den uønskede arten fortest mulig. 

Nina har laget en

Plakat rapportering pukkellaks.pdf

som viser hva du skal gjøre hvis du får en pukkelaks.