Kongsfjordeva

Betenkelig utvikling i Kongsfjordelva

Sesongen har absolutt ikke gått som ønsket. Tallene fra videotelling, drivtellinger og fangstrapporter viser at det høstbare overskuddet i Kongsfjordelva i år er lavt. Det  tåles en forsiktig  beskatning på smålaks - altså laks under 3 kilo, mens fisket på mellom- og storlaks stoppes. Vi oppdaterer nå forvaltningstiltak gjeldende fra 15 juni.

BJFF Info
Fredag 16.juli 2021 / 13:03

Innsiget av laks har ikke økt den siste tiden og døgnkvoten på 1 laks pr fisker opprettholdes videre. Laks over 3 kilo fredes - og ved fangst skal denne gjenutsettes skånsomt. BJFF ber alle fiskere sette seg inn i hvordan gjenutsette laks på forsvarlig vis slik at den overlever og får gytt til høsten. 

Videre justeres sesongkvota ned til 10 laks pr fisker. Når døgnkvota er tatt skal fiskedøgnet avsluttes. Når sesongkvota er tatt skal fisket avsluttes. 

Det oppfordres til å ta skjellprøver av all fisk som avlives, og til å kontakte vakta på telefon 99375118 for å få tatt gjelleprøve. 

Dersom det fanges laks over 3 kilo som er skadet, blør fra gjeller eller annet som gjør at den ikke ikke viser tegn til å overleve skal fisken avlives og umiddelbart rapporteres til vakta på telefon 99375118. Fisken gis så til et verdig formål. 

Det er ikke tillatt å bruke Klepp eller lignende 

Disse forvaltningsgrepene gjøres for å hindre overbeskatning av laksebestanden i Kongsfjordelva.  BJFF opplever at fiskerne i vassdraget forstår situasjonen og at tiltakene er nødvendige for å sikre en livskraftig bestand for fremtiden. Pukkellaks som fanges skal avlives. Den teller ikke på kvoten. 

Oppsummering av tiltak:

- Døgnkvote maksimum 1 laks pr fisker. Når kvoten er nådd skal fisket opphøre. 

- Laks over 3 kilo fredes. Dette gjelder både ho og hannfisk. 

- sesongkvote justeres til 10 laks pr fisker. 

Tiltakene gjelder fra og med 15. juli og inntil videre