kongsfjordelva

Bare en laks

Det er igangsatt umiddelbart begrensning i fisket i Kongsfjordelva etter svak oppgang hittil. Dagskvoten settes nå til kun 1 laks i døgnet - og etter avlivet fisk skal fisket straks opphøre. Forvaltningstiltaket er nødvendig siden det er stor usikkerhet rundt bestandsutviklingen i elva denne sesongen.

 

 

BJFF Info
Onsdag 07.juli 2021 / 21:37

Innsiget av laks har vært dårlig den siste tida og det tas derfor grep i forvaltninga for å hindre overbeskatning av laksebestanden i Kongsfjordelva. 

Følgende tiltak innføres straks:

- Døgnkvote maksimum 1 laks pr fisker 

- Anmodning om å ikke ta laks over 3 kilo

Særlig hunnfisk er det viktig å ikke beskatte.

Tiltakene gjelder fra og med 7. juli og inntil videre 

Når en fisk er avlivet skal fisket opphøre. 

Vi i BJFF er bekymret for laksebestanden i kongsfjordelva og det gjøres derfor tiltak med å redusere beskatningen. Dette for å øke muligheten for å nå gytebestandsmålet i kongsfjordelva sesongen 2021. Med fjorårssesongen i kongsfjordelva friskt i minne med lite laks utover juli måned er det nødvendig med tiltak nå.

Oppgangen av laks har istedenfor å øke, gått ned den siste tiden i kongsfjordelva.  Det er samme trend som de to siste sesongene bare at det er noe verre i år. Vi ser på dette med stor bekymring, og er ikke i tvil om at våre fiskere vil begrense uttaket kraftig og ikke minst være ytterst forsiktig med fang & slipp. Vi har ikke en eneste gytelaks å miste denne sesongen...!

Det er bekymring at også flere av elvene i regionen opplever lignende trend i lakseinnsig.

Det innføres derfor følgende tiltak i forsøk på å sikre tilstrekkelig gytebestand:

1)    Sette  baglimit- kvote på 1 laks pr fiskedøgn inntil videre. Når en laks er avlivet skal fisket opphøre.

2)    Anmodes om at laks over 3 kilo slippes ut. 

Særlig hunnfisk er viktig å ikke beskatte. 

Det bes om forståelse for at tiltaket er nødvendig og det gjøres for å sikre nok gytefisk til høsten og være med på å skape livskraftig laksebestand i fremtiden. 

Tiltaket kan oppheves dersom det viser seg at det kommer mer laks kommende uker.

Tiltaket er vedtatt av styret i BJFF og i samråd med grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).

Vårt bilde her er fra Fossvann og gyteplassene der - la oss håpe at det blir det samme iår.