Kongsfjordelva

Nu kommer laksen…..!

Endelig - Kongsfjordelva er åpen for laksefiske. En særdeles spennende sesong er igang, og forventningene av oss alle som svinger snøre - og deler håp - er stor. Hvordan vil sesongen bli…? Vil siste års trend med nedgang snu…? Vil pukkellaksen komme, eller helst dra østover og hjem…? Den nye sesongen er ihvertfall igang og velkommen skal du være til Kongsfjordelva.

BJFF Info
Tirsdag 22.juni 2021 / 08:41

Berlevåg jeger og fiskerforening (BJFF) forpakter Kongsfjordelva og laksebestanden har etter målrettet forvaltning utviklet seg positivt på 2000-tallet. Dette har gledet mang en laksefisker og stadig flere ønsker å fiske i elva ved verdens ende. De senere år har bestanden gått noe ned og viser hvor sårbart det er. Årsakene er nok sammensatte, og det er viktig at alle viser hensyn og ikke minst måtehold i fisket.

De aller fleste fiskere som besøker Kongsfjordelva sitter igjen med gode minner etter sine turer langs elva. Både unge og gamle, lokale og turister. Slik ønsker vi i BJFF at det også i fremtiden skal være.

Sportsfiske i Kongsfjordelva har pågått i over 100 år, og fisket har endret seg med tiden. Engang var det matfiske som hadde størst betydning, i dag er fisket preget mer av fritid, naturopplevelse, godt miljø ved elva og selvsagt fiske. Det er også et tegn i tiden at flere og flere fiskere tar større hensyn og ansvar for laksebestanden. I tråd med det har blitt mer vanlig med Fang og Slipp (F&S). Fiskerne velger ofte å sette ut igjen særlig de større laksene som er viktige for bestandens videre utvikling og vekst. Fisk som skal gjennutsettes må håndteres forsiktig og varsomt. 

Viktige deler av forvaltningen for å sikre en solid laksebestand har vært et godt regulert sportsfiske tilpasset Kongsfjordelva. Her er det blant annet døgn og sesongkvoter, fredningstider, begrenset antall fiskekort, redskapsreguleringer, fredningssoner og fredning av større laks. Disse reguleringene er avgjørende for at laksebestanden i Kongsfjordelva fortsatt skal være livskraftig og sterk. I tillegg har BJFF en detaljert overvåking av bestanden fra laksen kommer opp i elva til den gyter om høsten – med videoregistrering, drivtellinger og god rutine for fangstoppgaver. 

Utøvelse av fisket

For å gi alle som har løst fiskekort like muligheter til å utøve fisket skal «bevegelig fiske» praktiseres. Den som har ankommet kulpen/strekningen først har rett til å starte fiske. - Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å starte, og fisk deg nedover. 

 Ved enkelte kulper er svært populært å campe og fiske - og der er det nesten alltid fiskere. Det er viktig at alle slipper til og det skal ikke foregå «okkupering» av kulper. Det er god skikk å flytte på seg slik at det rulleres på kulpene. Det skaper god fiskekultur og hyggelig tone mellom fiskere. Dette gjelder særlig i populære kulper som eksempel Porten, Steinholla, Sandmelen, Hengebroa, Svaberget og Daldorffkulpen. Vis hensyn til hverandre.

Natur og ordensregler

- Alle brukere plikter å holde det rent og ryddig rundt seg når de er ved elva, og alt søppel tas med når man forlater.Bålplassene er IKKE søppelplasser.

- Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved fiskeplassene, av hensyn til smittefare og generell orden og trivsel. Fiskeslo skal ikke forlates ved elvebredden. Ta det med eller grav det ned godt unna fiske- og bålplasser.

- Det er ikke lov å felle frisk skog for bålbrensel. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk allerede eksisterende bålplasser.

- Telting skal skje i god avstand fra elva, og fra populære fiskeplasser. Ikke okkuper en telt-/campplass over lengre tid. 

Les mer om kjøp av fiskekort, gjestefisket, fiskeregler og mer - velg fra menyen øverst i siden. Oppdatert informasjon vil komme på nettsiden her og Facebook- siden utover hele sesongen. Følg med.