Fiskesesongen 2021.

StaaleSvalestad
onsdag 02.juni 2021 / 21:44
Klassisk lakseflue
Klassisk lakseflue fra boka "The book of the Salmon". Her en Gold Finch, som neppe brukes så mye lenger.

 

Kortsalget åpnet hos Inatur 01.juni.

Selve fiskeperioden er fra 01.juli - 20.september.

Priser for Fiskekort

Døgn:     Kr 200

Uke:       Kr 400

Sesong: Kr 700

Sesong Rettighetshavere: Kr 20

Ungdom < 18 År

Uke:       Kr 50

Sesong: Kr 100

Det betales og et depositum på kr 200. Disse pengene tilbakebetales ved første fangstrapportering etter at fiske er avsluttet ( 20.Sep )

Det meste er som det har vert de forrige årene, men nytt av året er at Sjøørreten er fredet og at vi har flyttet desinfiseringstasjonen til Shell på Eide. 

Instruks for desinfeksjon av fiskeutstyr 

  • Klistremerke for desinfisering festes på Fiskekort og eller fiskestang. (Kontakt Personalet på Shell)

  • Dersom fiskeutstyret er helt tørt, og / eller ikke har vert brukt i andre vassdrag, behøver du ikke å desinfisere.

  • Dersom utstyret ikke er tørt, og / eller har vert brukt i andre vassdrag skal Desinfisereing utføres.

  • Dersom utstyret kun brukes i Hellelandsvassdraget kan du se bot fra selve desinfisering.

  • Desinfiseringen koster kr 100.

 

Vi ønsker alle fine opplevelser ved elva.

Angående Corona og smittevern, så oppfordres alle ti å følge de til enhver tid gjeldene nasjonale og eller regionale smittevern regler