Utvisking av stuinger
Utvisking av vinterstøinger våren 2023
Forvaltning/Sportsfiske

Utvisking av støinger ved Svanedal Kraftstasjon

 

I perioden uke 15 - uke 21 ble det ved 7 anledninger utført avbøtende tiltak i inntaksdammen til Svanedal kraftverk. Tiltaket var et samarbeid mellom Dalane vannområde, Eigersund jeger- og fisk og Eigersund- og Helleland elveeigarlag om å fange støinger som har satt seg fast i inntaksdammen, for deretter å sette dem ut igjen nedstrøms kraftverket i Hellelandsvassdraget. Hensikten med flyttingen er å redusere dødeligheten på utvandrede fisk inntil regulanten får etablert en vandringspassasje/sperre i dammen.

Vannområdekoordinator hadde ansvar for å ha på plass tillatelser fra Statsforvalter og regulant for gjennomføring av tiltaket, og Egersund Jeger- og fisk ordnet med utstyr som ble brukt under flyttingen. Lokal politimyndighet og SNO ble varslet på forhånd om fisket. Det ble benyttet stang med krok uten mothaker til fiske etter tillatelse fra Statsforvalter. Etter fangst ble laksen fraktet skånsomt i store baljer med bil i 2-3 min ned til elveparken som ligger nedstrøms kraftverket.

Resultat

I år, som i fjor, fikk vi tillatelse av Statsforvalter til å bruke stang med krok uten mothake til flytting av laksefisk fra inntaksdammen til Svanedal kraftverk til nedstrøms kraftverket.

   

Vi startet med fiske i uke 15, og hadde siste dag i uke 21. I dette tidsrommet ble 56 laks og 4 ørret tatt opp fra inntaksdammen. I tillegg ble en laks avlivet grunnet blodtap. Lengden på laksen varierte mellom 30 cm til 82 cm, hvor gjennomsnittslengden var 65 cm. Lengden på ørreten varierte mellom 30 cm til 56 cm, hvor gjennomsnittslengden var 42 cm. Dette var første året vi har reddet ørret fra inntaksdammen til Svanedal kraftverk.

Siste dag i uke 21 ble ingen fisk fanget. Det ble observert noen syke svømmende laks med soppskader, og et par døde laks.

T

StaaleSvalestad
søndag 30.juli 2023 / 14:33