Elveside/Regulering

Nedstengning av Kraftstasjonen

StaaleSvalestad
onsdag 15.mai 2024 / 19:53

Nedstengning for Reperasjon & vedlikehold

Nedstengning av Øgreidsfoss kraftstasjon kan føre til redusert vannføring i vassdraget.

På grunn av omfattende skader i selve tunellen som fører vann fra Ørgeidsvannet til kraftstasjonen må kraftverket stenges ned for reperasjon av skadene i tunellen. Dette er et omfattende og utfordrende  arbeid som vil pågå fra 20.mai til ca 15. juni.

Nå i forkant er Elveeigarlaget godt informert og vi har nå hatt en god dialog med Dalane Kraft. Det er to faktorer som serlig har hatt fokus, og det er sikkerheten til de som skal jobbe i tunellen i kombinasjon med god vannføring i vassdraget. Dette er ingen lett kombinasjon, men løsningen ble at Øgreidsvannet tappes ned og bjelkestengsel mot fossen åpnes et par dager før stenging av Kraftstasjonen. Videre vil alt vann som kommer ned vassdraget renne fritt ned mot Hornesvannet og videre til Slettebøvannet. Vi håper på den måten å opprettholde en tilfredsstillende vannføring i Eie og Lundene.

Nå i forkant er Teksevannet tappet ned, og Tekseåne vil nå fremmover gå med lav vannføring. Dette kan medføre problemer for dem som bruker elva som gjerde. Vannet fra Gya vil renne som normalt, uten hindring.

Så får vi håpe at naturen tilgodeser oss med noe nedbør, sånn at i unngår uttørking i vassdraget