Mandalselva gjenutsetting 2021
Gjenutsatt laks

Sesongen 2021 - korona

Mandalselva Elveeigarlag ønsker velkommen til sesongen 2021!

KarlGjermundDamli
fredag 28.mai 2021 / 23:08

Sesongen 2021

Sesongstarten er nå rett rundt hjørnet. Vannføringen er nå 120 m3/s og synkende, vanntemperatur er ca 10 grader. De første observasjonene av laks ble meldt inn 10. mai. Det er etter det observert laks i sone 1, 2, 3 og i hylene i sone 4. 

Mandalselva Villakssenter vil holde åpent for forhåndssalg 30. og 31. mai kl 14.00 - 18.00 for sone 3 og 4.

De øvrige utsalgsstedene har åpent som tidligere, samt mulighet for å kjøpe fiskekort via INatur. Mandalselva her, og Mandalselva Øvre Holum her.

Vi minner om løpende fangstrapportering, det kan gjøres her.

Fisket starter 1. juni kl. 00.00 og varer tom 31. august.

Skitt fiske til alle!

 

Korona status pr 28.05.21

Grunnet reiserestriksjoner med bakgrunn i Korona situasjonen, vil utenlandske fiskere pr dags dato ha begrensede muligheter til å komme seg til Mandalselva. Innreiseforbudet for utenlandske turister vurderes løpende innen EU og Norden. Se mer på Regjeringen.no. Norske fiskere har ingen reiserestriksjoner (foruten karantenebestemmelser eller smitte) for å komme til Mandalselva, og regjeringen oppfordrer nordmenn til sommerferie i Norge også 2021. Laksefisket vil foregå omtrent som normalt, men fiskerne henstilles å følge nødvendige smittevernrutiner fra Lindesnes kommune, FHI og Norske Lakseelver.

Utenlandske og norske kunder som ikke kan komme til elva i 2021 grunnet reiserestriksjoner eller sykdom knyttet til Covid-19 kan søke om å få refundert kjøpte fiskekort. Kundene må selv be om refusjon, og anmodningen må skje senest 14 dager før pålydende dato for fiske. Refusjon av allerede kjøpte fiskekort vil innebære at kundene får tilbakeført kjøpssummen minus utgifter Mandalselva Elveeigarlag vil ha med selve arbeidet, samt kostnader ved refusjonen (kort-gebyr etc). 

Vi ønsker utenlandske fiskere velkommen senere i sommer!

 

English - Korona status 28.05.21

Due to travel restrictions based on the Korona situation, foreign fishermen will not currently be able to get to the Mandalselva summer 2021. It is being discussed whether the borders to Denmark / EU can be opened during the summer, but this has not been decided yet. Norwegian fishermen have no travel restrictions to get to the Mandalselva, and the government is encouraging Norwegians to summer holidays in Norway.

Foreign customers who cannot come to the river in 2021 due to travel restrictions or illness related to Covid-19, can apply for a refund of purchased fishing licenses. Customers must request a refund, and the request must be made no later than 14 days before the nominal date for fishing.

Refunds of already purchased fishing licenses will mean that customers will be refunded the purchase price less expenses Mandalselva Elveeigarlag will include the work itself, as well as the cost of the reimbursement (card fee etc).