årsmøte biff

Snøstorm eller korona stoppet ikke årsmøtet

På tross av covid-19 og en iskald vinterstorm avholdt Berlevåg JFF årsmøtet søndag 21. Februar. Med pandemitiltak og ytterjakkene på var det god stemning og stor enighet i de fleste sakene. Knapt 20 medlemmer av BJFF gjennomførte det over tre timer lange årsmøtet på Havblikk kafe og pub.

BJFF Info
Torsdag 25.februar 2021 / 09:44

Sigve Frantzen ble gjenvalgt og fortsetter som leder i foreninga. Dan Svendsen takket av som nestleder etter flere år og Geir Kristiansen er valgt inn som ny nestkommanderende. Leder og nestleder ble valgt som representanter til årsmøtet i NJFF-Finnmark. Ann G. Søreng fortsetter også som daglig leder i halv stilling.

Det ble gjenvalg i de fleste utvalgene, men med en del nytt friskt blod i flere av dem. Blant annet kom Jonas Kristiansen inn i fiskeutvalget mens Roar Nikolaisen takket av etter god innsats i mange år. Morten Hansen og Lars Herrevold er valgt inn som medlemmer i hytteutvalget. I ungdomsgruppa har BJFF fått et nytt og yngre tilskudd i Regine Frantzen og i tillegg er Dan Svendsen nytt medlem i gruppa som ledes av Geir Kristiansen. I kvinnegruppa fortsetter Lene Hansen som leder sammen med Ami Davidsen som medlem i tillegg til de nye deltakerne Siw Andreassen og Linda Fredriksen. Storelvutvalget fortsetter med samme sammensetning som tidligere. 

På årsmøtet ble de vanlige årsrapportene og arbeidsprogram for de ulike utvalgene, budsjetter og regnskap gjennomgått og godkjent. Det er ingen tvil om at det igjen blir en hektisk vår og sommer for BJFF med arbeidet for elvene. 

Det blir blant annet en del snekring før sesongstart. Hytta ”Kosero” skal oppgraderes og det planlegges en liten hytte ved Storelva for vaktene og til teknisk rom for videotellinga. 

Det forventes også nytt innrykk av pukkellaks og foreninga har lagt planer for kartlegging og uttak i begge elvene. Når det gjelder saker som berører selve fisket i Kongsfjordelva var det flere saker som ble tatt opp vedtatt:

-       For å få kjøpt seniorkort må en ha vært medlem i minst 10 år og fast bosatt i Berlevåg kommune.

-       Gjestefiske med hytte får mulighet til å kjøpe inntil 7 døgn. Dette gjelder både medlemmer og andre.

-       Det var kommet inn forslag om at medlemmer med minst 20 timer dugnad skulle ha tilgang på å kjøpe fiskekort på samme premisser som seniorkort, men dette ble nedstemt. Imidlertid ble det vedtatt at medlemmer får mulighet til å kjøpe inntil 5 påfølgende fiskedøgn dersom minst 15 timers dugnad er gjennomført og godkjent av utvalgsleder. 5-døgnsregelen skal evalueres etter sesongen. 

-       Sesongstarten for laksefiske i Kongsfjordelva vil bli 21.06 klokken 18.00. 

-       Forhåndsbestilte døgn må hentes innen klokka 18.30. Fortsatt skal eventuell avbestilling skje senest døgnet før.

-       Det opprettes en ny fiskesone – Sone 3 Buetjern. Denne har hensikt å tilrettelegge bedre for innlandsfiske. Her vil det bli utvidet fisketid fra 1. juni til 31. august for fiske etter innlandsfisk. I ordinær laksesesong vil det også være tillatt å fiske laks på samme måte som i resten av vassdraget. 

-       Det ble vedtatt nye retningslinjer for reaksjon ved brudd på gjeldende fiskeregler i Kongsfjordelva og Storelva.

-       For Storelva fortsetter overvåkingen med kartlegging av fiskebestandene i 2021. BJFF ser viktigheten av å følge med på utviklingen av bestanden. Det ble også vedtatt at styret i BJFF kan gjøre tiltak (soneinndeling etc) i sesongen om fisketrykket eller beskatningen blir for høy. Særlig i 2020 var det i enkelte områder høyt fisketrykk i Storelva og en vil følge med om det behøves tiltak for å fordele fisketrykket bedre i fremtiden.

Mer informasjon om sakene som omhandler regulering av fisket kommer på nettsidene og på oppslag når det er godkjent av FeFo og det nærmer seg sesong.

Det ble vedtatt at kortprisene i sesongen 2021 blir like som i fjor, altså ingen økning.  

Det ble gjort oppdatering av vedtektene for medlemsskap i BJFF:

"Nåværende og tidligere innbyggere, med ektefelle og barn, kan bli medlem av foreningen.

Opptak av nye medlemmer, som bor utenfor Berlevåg, skal godkjennes av styret. 

-For å bli medlem må man ha tilhørighet til Berlevåg kommune.                                      

-Hytte-eiere i Kongsfjorddalen bosatt utenfor Berlevåg kommune som ikke har tilhørighet til kommunen kan ikke bli medlemmer i BJFF.

- Medlemmer skal i rimelig grad gjøre en innsats (dugnad eller lignende) til foreningens beste.

-Medlemmer forplikter seg til å ta tillitsverv bestemt av BJFF, NJFF'styre landsstyret, landsmøtet eller fylkeslagets styre/årsmøte.

-Foreningens medlemmer deles inn i de til en hver tid gjeldende medlemskategorier i NJFF."