Storelva

Finnmarkseiendommen (FeFo) støtter oss

BJFF har fått støtte fra FeFo til forvaltningen av Storelva i Berlevåg. Det ble gitt støtte til etablering og bygging av en gapahuk ved Andre Laksholla, og i fjor ble det gitt støtte til etablering av utedo. FeFo har også støttet arbeidet med forvaltning og bestandsundersøkelser i Storelva.

BJFF Info
Torsdag 14.januar 2021 / 14:28

Fisket i Storelva ble utvidet i 2016, med en kraftig utvidelse av den fiskbare delen av elva frem til Andre Laksholla. Det ble dermed en betydelig utvidelse av forvaltningsområdet. Den kraftig voksende laksebestanden ble det overmåte viktig å kontrollere både i oppgang og gyting, samtidig som fokus også ble satt på den opprinnelige bestanden i vassdraget - sjørøya. Dette er et langsiktig arbeid som er gitt støtte fra FeFo og det statlige fiskefondet gjennom mange år.

Storelva
Finnmarkseiendommen har også gitt støtte til etablering av utedo ved gapahuken i Storelva.

I midtre og øvre del av Storelva er det tilnærmet ren villmark. Her finnes ingen veier og heller ingen bebyggelse. Arbeid her både med fiskeundersøkelser og vakthold ble krevende, for Storelvdalen og Raggovidda er jo ikke akkurat kjent for å by på finvær det meste av sommer og høst. Stor var derfor begeistringen i BJFF da FeFo besluttet å støtte oss med kjøp og oppbygging av en liten gapahuk i tømmer. Sist år ble det også gitt støtte til en utedo ved den samme. Dermed ble feltarbeid og vakthold betydelig lettere også her, og gapahuken er også viktig i sesongen for lagring og tørking av utstyr. Mange gode tanker er sendt til FeFo etter å ha kommet dit i sommerkuling fra nord med blåst og regn.

Gapahuk

Gapahuken i Storelva er åpen for alle, blitt et bra sted for lokale fiskere som søker fiskelykken helt i grenselandet mellom fiskbar og fredet sone i Vassdraget. Den er også med i de spennende vandringsrutene til Perletur.