Vakt

Drømmejobb for den friluftsinteresserte NB. Ny søknadsfrist

En sommerjobb som byr på fantastiske muligheter for opplevelser og sportsfiske. BJFF søker nå nye vakter for både Kongsfjordelva og Storelva. Elvene representerer noe av det beste laksefiske som landet har å by på - samtidig i en helt unik natur tilnærmet så langt nord man kan komme. Vaktjobben byr også på utfordringer, og kan være solid erfaring i utmarksforvaltning. Vi har forlenget søknadsfristen til 15. mars.

BJFF Info
Fredag 15.januar 2021 / 08:20

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) søker elvevakter til Kongsfjordelva og Storelva for sesongen 2021. 

KONGSFJORDELVA

I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september.

I fiskesesongen (22. juni-24. august) er det 2 elvevakter på hele tiden. Arbeidet omfatter hovedsakelig salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, bidrag i forvaltningsarbeid, laksetelling, samt en del annet forefallende arbeid. En flott sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i naturen. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet.

Kongsfjordelva er en ca. 12 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Elva er inndelt i to fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde/fjordbunn. Kongsfjordelva hører til Berlevåg Kommune som ligger øst i Finnmark, lengst nord på Varanger-halvøya. For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, http://kongsfjordelva.no/ eller våre facebooksider.

STORELVA i Berlevåg

Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Her er det ikke bygget slik infrastruktur som i Kongsfjordelva og har dermed noe enklere kår. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning og det er registrering av laksebestanden. Elva renner gjennom flott barskt dalføre, så her er det en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt vill natur. Vaktperiode 30. juni til 15.september.

Ønsket kompetanse

- Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.

- Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.

- Erfaring fra oppsyn.

- Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, gjerne også finsk.

- Stor fordel med egen bil

Plettfri vandel kreves.

Søknadsfrist 15.mars 2021.

Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe.

Også frivillige vakter oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til

Berlevåg Jeger og Fiskerforening, v/leder Sigve Frantzen , 9980 Berlevåg.

Epost: sigvefr@online.no Telefon: 41359446

Eller til daglig leder Ann Guttormsen Søreng : epost: angutts@gmail.com