Storelva og laksefiske

Sesongrapport fra Storelva

Storelva ga solid fiskeglede for mange denne sesongen. I tillegg ble vissheten om at både laks- og sjørøyebestanden er i god vekst en ekstra bonus i minnene fra fisketurene i sommer. Vår lille nye lakseelv er stadig på opptur.

BJFF Info
Søndag 27.desember 2020 / 19:30

Årets sesong i Storelva er en av de aller beste på flere år. Det mange fiskere i elva som opplevde ”laks i hver kulp” over hele av den åpne og fiskbare strekningen på vel 8 kilometer – var nok mer enn en snev av sannheten. Faktisk så ble den høye vannføringen langt ut i juli utslagsgivende for en stor spredning av bestanden av laks. For den er det kun toppåret 2016 som hadde større oppgang.

For sjørøya ble 2020 også en av de bedre og oppløftende sesonger, faktisk også her nestbest etter registreringen fra BJFF. Kort sagt – så ble 2020- sesongen i Storelva noe som kan minnes med glede og total overbevisning. Elva har igjen svingt seg opp av nedtur og bestandskollaps som har preget Storelva i en mannsalder.

LAKSEN EN VINNER

De siste tiår har laksebestanden i Storelva mangedoblet seg. Veksten har vært formidabel, og bestanden har for lengst tatt i bruk hele vassdraget både i oppgang og senere gyting. Denne sesongen ble fordelingen veldig spesiell med særdeles høy vannføring i hele juli. Laksen spredte seg raskt over hele elva også med gyting.

Det skulle bli smålaksen som dominerte oppgangen denne sesongen, mellomlaksen kom i 2020- sesongen langt færre enn vanlig og det samme var det med storlaksen. Fangsten denne sesongen fra våre sportsfiskere ble kun 2 mellomlaks og 32 smålaks avlivet, 94 smålaks og 13 mellomlaks ble rapportert utsatt med F & S.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Smålaks Storelva

Fiskerne i Storelva må nesten ha en uoffisiell Norgesrekord i utsetting og bevaring av bestanden. Her er det virkelig fiskeglede og opplevelse som står i fokus – og dette er ikke noe særtrekk for denne sesongen. Det samme har skjedd nå i flere år, og med å bevare laksen i elva – så øker naturlig nok gytebestanden. All ære og honnør skal dem ha de som svinger stang og snøre over Storelva…!

SJØRØYA I ENDRING

Den opprinnelige bestanden av anadrom laksefisk i Storelva var sjørøya. Historien helt opp til våre dager har vært tragisk, og bestanden har flere ganger vært på randen av fullstendig kollaps. Sjørøya her har vært fredet i mange år, og først de siste år har man endelig sett lyspunkt i bestandsutviklingen.

Under årets sesong ble det i oppgangsregistreringen både ved Jernbanebroa helt nederst i vassdraget og Andre Laksholla midtveis og i inngangen til den fredede delen av Storelva registrert betydelig oppgang. Fordelingen mellom vektklassene var betryggende og i oppgang ble det tett opp mot rekordsesongen 2018. Bestanden som registreres nå er med betydelig større sjørøye i vassdraget, noe som kan tyde på at det tidligere rovfisket med garn på gyteplassene som desimerte bestanden nå er historie.

Det registreres en svak og pågående endring i gytemønsteret hos sjørøya. En betydelig større andel gyter nå lengre sør og opp i vassdraget. Det har vært en trend som har blitt mer tydelig de siste år. Om dette har sammenheng med laksens innvandring og gyting på de gamle gyteplassene til sjørøya vet man ikke.

STORELVA PÅ OPPTUR

Laksefisket i Storelva er spesielt. Det er også fiskerne som velger å bruke sin fisketid i en av Finnmarks nyeste lakseelver med en helt fantastisk omliggende og uberørt natur. For sesongen som har vært ble det også denne gang flest fiskere fra våre nære naboland og nordmenn utenfor Finnmark. Merkelig nok er det fortsatt lokale fiskere fra Berlevåg som utgjør et mindretall i statistikken. De har enda ikke oppdaget hvilken fantastisk lakseelv som ligger rett utenfor bygda.

Mange laksevassdrag i Finnmark hadde en middels til dårlig sesong, også vår egen Kongsfjordelva som hadde den dårligste oppgangen av laks siden registreringen begynte i 2010. For Storelva var det betydelig bedre, men det skaper ørlite bekymring at bestanden av mellom og storlaks var såpass svak. Mens smålaksen ble tallrik, noe som kan tyde på at vi vil få en særdeles spennende sesong – til neste år.

Vi ønsker all venner og fiskere i Storelva vel møtt til neste år….!