kongsfjordelva

God Jul og Godt Nytt År

Så er året 2020 på hell og på vei inn i historiebøkene, og vi ser 2021 nærme seg. Før det nye året skal ringes inn er det julefeiring og høytid for Berlevåg JFF, og for begge elvene foreninga forpakter, Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg. Det er også tid for ettertanke og å se fremover.

BJFF Info
Onsdag 23.desember 2020 / 17:37

For anadrom fisk er det en rekke utfordringer lokalt men også i større skala. Laksen og sjørøya lever mye av sine liv i elvene men har også en spennende og ofte farefull ferd på jakt etter mat ute i sjø og hav.

Forvaltningen av fiskeressursene i elvene er derfor både ressurskrevende og tidvis komplisert. Det er også en balansegang mellom å ivareta fiskebestandene på forsvarlig vis og samtidig tilrettelegg for et attraktivt sportsfiske. Arbeidet i BJFF baseres i stor grad på frivillighet blant våre medlemmer, og andre egnasjerte, og i tillegg er det deltidsansatte som daglig leder og elveoppsyn som sesongarbeidere.

I 2020 kom covid-19 også til Finnmark. BJFF fryktet lenge at dette skulle hindre våre trofaste fiskere i å komme på besøk til våre elver. BJFF gjorde en rekke smitteverntiltak for at våre gjester kunne ha et trygt opphold. Heldigvis åpnet grensene til en viss grad både innenlands og utenlands og fisket kunne foregå mer eller mindre so normalt. BJFF har  fått ny kunnskap og god erfaring fra arbeidet i forkant og underveis i sesongen i forbindelse med pandemien.

KONGSFJORDELVA

Det kan ikke legges under en stol at laksebestanden i Kongsfjordelva er under press. Sesongen 2020 ble ikke slik BJFF håpet på. Lakseoppgangen, fangstene og gytebestanden i Kongsfjordelva har de siste sesongene hatt negativ retning, noe som vi er svært bekymret over. I sesongen 2020 ble denne trenden forsterket. Selv om det var færre laks i elva enn normalt var det i perioder likevel brukbart fiske, og i tillegg mye kos og hygge langs elva. Laksefiske er langt mer enn bare fangstvolum.  Heldigvis har vi også ansvarsfulle fiskere og et godt regelverk som gjør at beskatningen ikke blir altfor høy. Årsakene til nedgangen i bestanden kan en spekulere på, og er trolig sammensatt. Det kan blant annet være en kombinasjon mellom naturlige svingninger og at det foregår en hardere beskatning av laksen i sjøen inne på Kongsfjorden?

STORELVA

I vår nye og spennende lakseelv, Storelva, ser det betydelig lysere ut.  Laksebestanden ser ut til å stabilisere seg på et godt nivå samtidig som det også er lyspunkter for sjørøyebestanden etter flere års fredning. Storelva forvaltes nå med omtanke og varsomhet i med hensikt å bygge opp så solide bestander som mulig. Gjennom flere år har BJFF kartlagt bestanden og innhenta mye nyttig kunnskap om bestandene. Fisket er godt regulert, tilpasset forholdene i elva. Det var også gledelig med en betydelig økning av fiskere som ville prøve fiskelykken i Storelva i år. Et fantastisk stykke elv som vi er utrolig stolte over, og som må tas godt vare på i fremtiden.

FREMTIDEN OG KOMMENDE SESONG

Mye tyder på at også sesongen 2021 kan gi store utfordringer – særlig er det forventet at det vil komme ny invasjon med pukkellaks. BJFF er allerede i gang med planlegging og forberedelser for å være klare med tiltak. Videre vil vi følge nøye med bestandsutviklingen til laksen i Kongsfjordelva. I Storelva håper vi at den positive utviklingen fortsetter.

Selv om utfordringene er betydelige holder vi i BJFF stø kurs blant annet med et stort og positivt engasjement for elvene, for laksen og sjørøya, og tilrettelegge for sportsfisket for lokale og tilreisende gjester. Vi vil fortsette å arbeide for å sikre gode gytebestander, for å bedre forholdene i elvene, for fisken og for sportsfisket. Det er ikke minst viktig for lokalsamfunnet med sunne friske elver med gode fiskebestander.

Igjen vil vi takke for alle som har stått på gjennom 2020, med utfordringer fra covid-19, en utrettelig dugnadsinnsats fra våre medlemmer før og underveis i sesongen, våre tillitsvalgte, våre ansatte elveoppsyn og prosjektarbeidere og ikke minst vår daglige leder som har stått på året gjennom.

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et riktig godt 2021.

Beste julehilsen fra leder i Berlevåg JFF Sigve Frantzen