Gytegroper Øvre Strai 2020

Dramatisk økning i Gytegroper i Otra siste 2 år

Otra Laxefiskerlag filmer hvert år med drone hele otra fra Sødal til Vigelands Brug. Dette gir en verdifull dokumentasjon på endringer i elva, spesielt med tanke på omfang av gyting.

Vi mener at det å stoppe fisket og la elva være i ro fra 1. september har en god effekt på gytingen i elva.  

JosteinMosby
Søndag 06.september 2020 / 10:00

Vi har sammenlignet gytingen fra år til år.

På videoen i 2020 er det betydelig flere og større gytegroper enn i 2018. Gyteområdene er omtrent de samme som tidligere, men det er også nye områder.

Vi har lært at det klart største gyteområdet ligger ved Stavsøyra/Torve (fluestrekket i sone 3A). 

Det nest største området er på Øvre Strai, øvre deler av sone 2.

Det tredje største området er nok Sagjordet på sone 5A.

På Ravnås viser det seg at tiltaket som ble gjort i 2018 var meget vellykket, og at slike tiltak er aktuelle for å øke produksjonen av unglaks.

Når det gjelder nye gyteområder så ser vi:

  • Nye gytegroper på østsiden av elva ved Hagen(sone 3B)
  • Nye gytegroper på det lille elveløpet på østsiden av elva syd for badeplassen i Kilen på Kvarstein.
  • Det er igjen gyting utenfor Vigelands Brug på østsiden. (disse forsvant i flommen i 2017

Vi jobber med en kartløsning for å bedre registrere og kvantifisere gytingen i elva.  

Gytegroper ved Stavsøyra i 2018(øverst) og 2020(nederst)