Storelva
Her er det Jon Løitegaard som er ivrig fisker i Storelva, med fangst på 4,1 kg

Storelva overbeviser

Vi er overmåte glad for å fortelle om Storelva nå godt og vel midtveis i sesongen. Elva går nå mot en av sine bedre sesonger. Fin oppgang, mange nye fiskere og ikke minst fine fangster og store opplevelser. Nå er det august med nye store fiskemuligheter.

BJFF Info
Tirsdag 04.august 2020 / 08:10

Storelva i Berlevåg er nå i skarp rute for en ny storhetstid. Årets sesong hittil til slutten av juli er overbevisende. I tillegg til en god oppgang i juli har elva fått stadig flere nye fiskere, som foretrekker de spesielle opplevelsene elva gir. En krystallklar elv i henimot ren villmark, tilnærmet fri for terrengslitasje og søppel, og med et utall fiskeplasser i kulper og stryk. En elv man kan fiske i timevis alene om man foretrekker det. Fritt valg i kulp etter kulp, eller om man heller vil forsøke strykene så venter kilometer etter kilometer av det. En herlig elv, og mange, mange er blitt betatt av denne nye villmarkselven i Finnmark.

God sesong

Storelva denne sesongen svinger noe unna den trenden man ser nå i mange lakseelver med overveiende svak lakseoppgang. Våre overslag og tellinger på oppgangen hittil viser alle tegn på en bra sesong og oppgang for laksen, samt at sjørøya også er på en stigende oppgangskurve. I Storelva har man telling av oppgangen 24/7 nede ved Jernbanebroa nær munningsområde og en knapp mil inne i vassdraget ved inngangen til den fredede delen av vassdraget. Tellingen i år følger tett på sesongutviklingen med ukentlige oppgangstall. Det gir til enhver tid oversikt over ”beholdningen” av laks og sjørøye i den fiskbare delen – og inni i den fredede sonen. Det skaper grunnlag for solid forvaltning.

 

Laks fra Storelva

Vi har derfor grunn til å tro at årets sesong med oppgang av laks viser tegn på å bli blant de bedre de senere år. Det tellingene sammen med kameraovervåkingen viser at årets oppgang i juli domineres stort av smålaksen. Storlaks er det registrert betydelig færre i år enn tidligere, og også for mellomlaksen er oppgangen i juli svakere enn tidligere år. Det er likevel viktig å huske at laksestammen i Storelva er rimelig ny og har trolig ikke etablert seg enda i full bredde. Den betydelige veksten vi har sett de senere år kom først etter 2010. Og bestanden har vokst og utviklet seg svært raskt

Det gjenstår å se tallene fra oppgangen i august, før resultatet fra årets oppgang kan fastsettes.

Mange nye fiskere

Antallet fiskere i år er også rekordstort. Det er solgt flere døgnkort, og fiskerne fordeler seg med nordmenn og utlendinger. Det er nordmenn ofte langt sør for Polarsirkelen og finske fiskere.  Andre utlendinger som har fisket her i flere år, deriblant danske, ble denne gangen forhindret å svinge snøre over Storelva av Koronasmitten og reiserestriksjoner. Lokale fiskere fra kommunen og Finnmark har tydeligvis ikke enda fullt ut oppdaget hvilke eventyrlige fiskemuligheter som ligger så nært. Det blir et bra år også for foreningen og økonomien her i år. Det vi ser nå er at den gruppen fiskere som foretrekker vår elv er dem som ikke først og fremst er opptatt av hvor stor (og full) fiskesekken blir – men fyller på med enestående fiskeopplevelser. De viser stort ansvar både for vassdraget, laksen og den unike polarnaturen rundt. Vi ønsker dem alle velkommen tilbake nå i august eller til neste sesong…!

Gode fangster

Vi mangler fortsatt fangstoppgaver for juli, men i grove trekk er bildet klart for fanget (avlivet) og gjenutsatt laks frem mot 1. august. Som kjent er sjørøya totalfredet og skal ikke fiskes på. Fangsten i juli for fiskerne er:

Det er innrapportert total fangst – avlivet og gjenutsatt på 60 smålaks, og 8 mellomlaks. Ingen storlaks er rapportert hittil. Gjenutsettingen er svært høy for Storelva, og av nevnte totalfangst er kun 18 smålaks og 5 mellomlaks avlivet. Som nevnt mange fangstrapporter er ikke levert, heller ikke flere sesongkort, og vi skal komme tilbake til en bedre total etter sesongslutt.

Gjennomsnittsvekten på smålaksen er på 1,5 kg ifølge fangstrapporten, og i samme er vekten på mellomlaksen på 4,3 kg.

De rapporterte fangster gjelder til siste uke i juli – og da er det å minne på at fortsatt gjenstår nærmere to uker med nye fiskemuligheter i Storelva nå i august.

Einar med smålaks på 2 kg
Einar Straumsnes fra Berlevåg, mangeårig aktiv medlem i BJFF, fisker mye i Storelva. Her med dagens fangst, smålaks på 2 kg.