gytelaks

Sesongslutt og gytetid

For oss som fisker er sesongen slutt. I elva derimot går det nå mot den travleste og viktigste perioden med gyting. Vi minner nå om å huske å levere fangstoppgaven, og vokt elva…!

BJFF Info
Torsdag 27.august 2020 / 10:01

Fiskesesongen 2020 i Kongsfjordelva er nå historie og mange fiskere sitter igjen med uforglemmelige minner. Nå er det straks dags for oppsummering og rapportering av ulike data og statistikker fra sesongen- til myndighetene. De aller fleste har levert inn fangstoppgavene, men vi mangler fortsatt fra enkelte fiskere og vi ber alle om å levere inn fangstoppgavene så snart som mulig – senest innen 31/8.

Fangstoppgavene er lovpålagt og helt avgjørende for god forvaltning av laksevassdrag. Alle fiskere plikter å levere korrekt fangstoppgave og alle er viktige - både de med og uten fangst. Vi minner også om å levere skjellprøvene samtidig. Innlevering av fangstoppgave ved laksefiske er lovpålagt, og leveres ikke oppgaven kan du bli nektet fiske neste sesong.

Fangsoppgaven kan leveres ved Kortbua i Kongsfjorddalen,  eller levere via SMS  eller som epost 47 412 49 980 eller angutts@gmail.com

SMS 'en/eposten må inkludere følgende:

1) Ved fangst: 

Ditt navn 

Fiskekortnr

Dato, art, vekt, lengde, kjønn, fangstplass, redskap, gjenutsatt eller tatt, antall lus, ja/nei skjellprøve, evt merknader

2) Ved ingen fangst:

Ditt navn 

Fiskekortnr

Ingen fangst

Alternativ: ta bilde av bakside av fiskekort. Men husk å få med kortnr og ditt navn.

Gytetid

For laksen nærmer det seg nå gytetid, og i de kommende uker vil det bli foretatt drivtelling og overvåking av både Kongsfjordelva og Geatnja. Dette gjøres for å få oversikt over bestanden samt plassering og bruk av gytestrekninger.

Alt fiske er forbudt i vassdraget, og vi oppfordrer også deg til å holde et våkent øye over elva. Uregelmessigheter eller ulovlig fiske rapporteres straks til vakta på telefon: 99 37 51 18.