Fiske Kongsfjordelva

Fiskeregler fra 1. august

I august gjelder nye regler for fisket i Kongsfjordelva og Storelva. Da er all laks over 3 kg/ 65cm fredet og skal settes tilbake i vassdraget. Her gir vi oversikt over gjeldene regler både for elva i Kongsfjord og Berlevåg.

BJFF Info
Lørdag 01.august 2020 / 03:03

Dette er oversikten over gjeldene regler når fra 1. August både for Kongsfjordelva og Storelva. Først tar vi Kongsfjordelva. Som kjent har lakseoppgangen denne sesongen vært såpass liten at det er behov for å redusere uttaket av laks. 

I siste del av juli har flere ansvarsfulle fiskere gjort som BJFF oppfordret til - nemlig å ikke beskatte fisk over 3 kilo, samt ikke ta mer enn 1 laks pr fiskedøgn. Nå i august måned er all fisk over 3 kilo fredet og skal dermed gjenutsettes.

Det oppfordres også sterkt til å ikke ta mer enn en (1) laks i døgnet (under 3 kilo).

Fisket og fiskereglene i Kongsfjordelva er tilpasset forholdene i vassdraget.  Dette er om vannføring, kunnskap om bestanden og annen kunnskap knyttet til vassdraget. Dette for å sikre attraktivt fiske og i tillegg å sikre at bestanden er tilstrekkelig stor og at gytesbestandsmålet nås (GBM), og nye livskraftige generasjoner kongsfjordlaks kan skapes. Fisket reguleres blant annet med fisketider, begrenset kortsalg, ulike redskapsreguleringer, fredningssoner, kvoter, fredning av stor fisk osv..

TILLATTE REDSKAPER fra og med 1. august

Fluefiske med flyteline

Fluer – ikke fortyngede plasttuber og vanlige krokfluer

KVOTE - 2 smålaks pr fiskedøgn

(sesongkvote totalt 15 laks)

Oppfordring til å ikke ta mer enn 1 laks i døgnet. 

FREDNING AV LAKS STØRRE ENN 3 KG/65 cm

Fra og med 1. August skal all laks over 65 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen. 

Om du er i tvil som fisken er større enn fastsatt grense så skal laksen slippes ut igjen.  

Alle fiskere skal gjøre sitt ytterste for at fisk som skal gjenutsettes behandles så skånsomt som mulig og slippes fri i god forfatning. Etter endt kjøring fjernes kroken så raskt som mulig i vann. Ikke løft fisken opp i lufta for fotografering. Støtt laksen i elva med hode mot rolig strøm. Ikke beveg fisken fram å tilbake, men hold den rolig til den selv svømmer ut. Ikke vei eller mål fisken – estimer størrelsen visuelt.

➢ Om større fisk som er kroket dypt, blør fra gjeller eller lignende, og som det ikke fås liv i, skal vakta kontaktes umiddelbart på telefon 99 37 51 18 for å avtale avlevering. Laksen gis så til et verdig formål.

➢ Det er ikke tillatt å bruke klepp eller lignende i august måned.

➢ Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.

➢ Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget. 

➢ Oppdrettslaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.

PUKKELLAKS skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller ikke på kvoten.

STORELVA I BERLEVÅG:

Mye tyder på at det er en svært god sesong for vår nyeste lakseelv - Storelva. Oppgangen har vært jevnt bra gjennom hele juli, og fangstrapportene fra fiskerne viser at mange har fått gleden av å ha nærkontakt med Storelvlaksen. Vi skal noe senere komme tilbake til fangst og sesongbetraktninger for nettopp Storelva. Men først tar vi reglene som nå er gjeldene fra 1. August:

TILLATTE REDSKAPER fra og med 1. august

Fluefiske med flyteline

Fluer – ikke fortyngede plasttuber og vanlige krokfluer. Opphenger og fluer med treblekrok er ikke tillatt.

KVOTE - 1 laks pr fiskedøgn. Når 1 laks er tatt (avlivet) skal fisket avsluttes.

(sesongkvote totalt 3 laks, og etter fulltallig kvote skal fisket avsluttes.)

Sjørøya er fredet.

FREDNING AV LAKS STØRRE ENN 3 KG/65 cm

Fra og med 1. August skal all laks over 65 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen. 

Om du er i tvil som fisken er større enn fastsatt grense så skal laksen slippes ut igjen.  

Alle fiskere skal gjøre sitt ytterste for at fisk som skal gjenutsettes behandles så skånsomt som mulig og slippes fri i god forfatning. Etter endt kjøring fjernes kroken så raskt som mulig i vann.  Ikke løft fisken opp i lufta for fotografering.  Støtt laksen i elva med hode mot rolig strøm. Ikke beveg fisken fram å tilbake, men hold den rolig til den selv svømmer ut. Ikke vei eller mål fisken – estimer størrelsen visuelt.

➢ Om større fisk som er kroket dypt, blør fra gjeller eller lignende, og som det ikke fås liv i, skal vakta kontaktes umiddelbart for å avtale avlevering (90629871/ 41359446). Laksen gis så til et verdig formål.

➢ Det er ikke tillatt å bruke klepp eller lignende i august måned.

➢ Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.

➢ Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget. 

➢ Oppdrettslaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.

PUKKELLAKS skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller ikke på kvoten.