Kongsfjordlaks

Spar gytelaksen....!

Fortsatt svak oppgang av laks i Kongsfjordelva. Vi er alle bekymret, og styret i BJFF går nå ut med en sterk utfordring til alle fiskere om å spare all gytelaks. Slippe ut igjen all laks over 3 kilo. Samt at kun en smålaks er akseptabel døgnfangst. Det er fare for at gytebestandsmålet (GBM) ikke nås iår.

 

BJFF Info
Fredag 24.juli 2020 / 07:23

Berlevåg JFF har nå i siste del av Juli gått gjennom all informasjon om sesongen så langt med fangstoppgaver, videoregistreringen og drivtellinger for midtsesongevalueringen som er pålagt å gjennomføre for Kongsfjordelva. Det må dessverre konkluderes med at årets oppgang er svakere og mindre enn det vi har sett de senere år.

BJFF sin sterke oppfordring er derfor at fiskere tar ansvar og ikke beskatter laks over tre kilo, men setter de ut igjen i vassdraget slik at de får gyte. Videre ikke ta mer enn en smålaks/ døgn. Styret i BJFF har tillit til fiskerne i elva og vil nå bare komme med sterk oppfordring om å spare gytelaksen, beskatte en svak laksebestand mindre.

Foreløpig oppsummering av sesongen

Sesongen 2020 startet som tidligere 22. Juni, i år med høy vannføring fra sesongstart til midten av juli. Stort sett mellom 10 og 20 m3/sek. I 2019 var det til sammenligning fra 6 - 9 m3/sek de første par ukene mens den de to påfølgende ukene var mellom 4 og 6 m3/sek. Som var mer som normalt å regne. Nå er vannføringen noe under 10 kubikk.

Elvetemperaturen har ligget mellom 6 og 12,5 grader, og oftest 7-9 grader, men med høyere temperatur siste uka. 

Fisket har variert, og selv om vannføringen var høy og tidvis kaldt vær, var det periodevis godt fiske i de to første ukene av sesongen, mens det var noe dårligere enn forventa de siste to ukene frem til midtsesongevalueringen.

 Det var høvelig bra oppvandring av laks de første to ukene av sesongen – på bakgrunn av fangstene, observasjoner og generell sammenligning fra tidligere sesonger.

Videoregistreringen ut i juli måned viste derimot dårligere oppgang enn normalen for de siste årene for denne perioden.

Det er bekymringsfullt at så lite laks vandret opp midt i juli måned . Dette er vanligvis blant de beste ukene på oppvandring av laks i sesongen.

Både fangster og observasjoner viser småfallen smålaks, mens mellom og storlaks et er meget godt hold.

Mellomlaksen er svært viktig del av gytebestanden – og for å nå gytebestandsmålet. Såfremt det fortsatt kommer noe mellomlaks og storlaks utover sesongen, og samtidig uttaket begrenses kom ende uke vil en forhåpentligvis nå GBM. Tiden er derfor der nå at du som fisker i Kongsfjordelva også må ta ditt ansvar i fisket, og begrense uttaket. Tenk på årene som kommer og at vi også da skal ha en flott og god lakseelv.

All laks over 3 kilo er forøvrig fredet i august måned.