Nytt trinn Storelva 07.20

Nytt trappe trinn i Storelva

I disse dager pågår det støping av nytt trinn i eksisterende trapp på Fosstveit. Dette kommer som resultat av problemer for fisken å komme opp ved minste vannføring. Trappa blir stengt så lenge arbeidet pågår og en satser på å ferdigstille arbeidet i løpet av uke 30.

Minner fiskere på at der er fiskekort og innmelding av fangst på Inatur.no. Der er også kort for gjeddefiske og gjedde fangst skal også meldes inn på I natur.

Det er fiskekort for hele vassdraget fra Ubergsvann og ut Songevann.

WernerGrov
Onsdag 22.juli 2020 / 08:07