Kongsfjordlaks

Fangsten i Kongsfjordelva

Tiltross for særdeles høy vannføring i elva og en noe iskald forsommer, så har Kongsfjordelva gitt mange heldige og lykkeligere fiskere de her første fiskeuker i sesongen. Vi presenterer her fangsten frem til starten av uke 28. 

BJFF Info
Tirsdag 07.juli 2020 / 07:32

Fisket i kongsfjordelva har pågått et par uker nå. Stor elv har det vært siden sesongstart, med elvetemperaturer fra omlag 6 til oppimot 10 grader i perioden. 

Selv om fangsten foreløpig har uteblitt for ganske mange fiskere, har det blitt fanget en del små- og mellomlaks og i tillegg noen store. Samlet er det 26 smålaks og 35 mellomlaks, samt 9 store fra 7 til like under 9 kilo. 

Av disse har 8 små-, 10 mellom- og 4 storlaks blitt gjenutsatt.

Gjennomsnittsvekta på smålaksen er 1,4 kilo - dvs at mange er små på størrelsen. Mellomlaksene som er fanget til nå har snittvekt på 4,7 kilo og storlaksene ca 8 kilo.

Fangstrapport Kongsfjordelva