Flomstor Kongsfjordelva
Ekstrem vannføring i nedre del av Kongsfjordelva

Voldsom flom

Det er kraftig flom i Kongsfjordelva for tiden, og bare 2 uker igjen til fisket åpner i vassdraget. Målinger viser rundt 35 m3 tidlig i uka.

BJFF Info
Tirsdag 09.juni 2020 / 07:53

Den flommen man ser nå i Kongsfjordelva var ikke uventet. Enorme snømengder i dalen og innover Kongsfjordfjellet i vinter er nå begynt å tine. Vannføringen de siste dager har nærmet seg det ekstreme, og på mandag viste NVE- måleren ved Kokfeskholla vannføring på rundt 35 m3. Det er ganske ekstremt såpass tidlig i flomperioder - og da er fortsatt ikke tiningen startet i Gednjeelva og på Gednjevann. I 2017 med tilsvarende enorme snømengder, ga det en flomtopp i juli på over 50 m3 når Gednjevann ble opptint og slapp vann over demningen. 

Bildet vårt her er fra Tullholla, nederst i Kongsfjordelva.