Sjølaksefangsten i Kongsfjorden

Sjølaksefisket: 1 av 4 var vår

Undersøkelse av fangsten fra sjølaksefisket i Kongsfjorden viser at 25 % av laksen som tas er laks fra Kongsfjordelva. 1 av 4. I tillegg er nær 15 % fra Syltefjordelva. Altså om lag 40 % av fangsten for garnfiskerne er fra nære lokale elver.

BJFF Info
Torsdag 25.juni 2020 / 12:26

Det er NINA (Norsk Institutt for naturforskning) som i fjor gjennomførte et prosjekt i Kongsfjorden med å ta skjellprøve av all garnfanget laks ute i fjorden. Skjellprøvene fra de 6 kilenot og krokgarn- plassene ble samlet inn med angivelse av fangstplass, størrelse, vekt og kjønn på laksen. Av det omfattende prøvematerialet ble et utvalg på 283 laks DNA- analysert for å finne tilhørighet. I all enkelhet viser analysene at 25 % av garnfangsten i Kongsfjorden er laks fra Kongsfjordelva på vei til hjemelven for å gyte. 1 av 4 nådde aldri elven vår i fjor.

I Kongsfjorden var det i fjorårssesongen 6 garnplasser fordelt på begge sider av fjorden og tett opptil Strømmen, som er betraktet som en ytre elvemunning til Kongsfjordelva. Resultatene viser at alle plasser har i snitt en fangst på mer enn 25 % av laks fra vår lokale elv – mens det på enkeltplass på østsiden av fjorden viser fangst av på hele 37,5 %. Der er hver 3 laks tilhørende Kongsfjordelva.

I tillegg viser undersøkelsen at 11 – 15 % var fra Vesterelv/ Syltefjordelva, altså nabovassdraget litt øst for oss i Kongsfjordelva. Så sammenslått med garnfanget laks i Kongsfjorden viser at nær 40 % av fangsten er fra to nærliggende lokale elver, her ytterst ute på Varangerhalvøya.

Videre fordelte fangsten seg spredt på 18 omkringliggende elver i Finnmark, fra Tanaelva, Veineselva og Storelva ved Børselv i vest til Neiden og Grense Jakobselv i øst. Analysen viser i detalj hvilken fangstplass ute i fjorden som tar laks fra de 18 elvene som ligger vest og øst for Kongsfjordelva.

Sjølaksefiskerne i Kongsfjord tok i sesongen 2019 noe over 1900 kilo laks med en gjennomsnittsvekt på 4 kilo. Det ble fangstet både på lakseplasser fra Finnmarkseiendommen (FeFo) og private på begge sider av fjorden. I sesongen 2018 var fangsten noe større, og noe lavere gjennomsnittsvekt. Skjellprøvene og analysene nå er kun fra sesongen 2019 – det kan være sesongvariasjoner, med større eller mindre garnfangst fra lokale elver.

Undersøkelsen er i sin helhet utført av NINA, mens det er FeFo som har finansiert analysene av skjellprøvene.