fangst av smolt
Jan Gunnar Jensås, NINA, fanger smolt øverst i Kongsfjordelva

Fangst og merking av smolt

Siste uke har en gruppe fra NINA merket smolt i prosjektet sjøoverlevelse for laks i Kongsfjordelva. Prosjektet har pågått her siden 2017, og inngår i et nasjonalt overvåkingsprogram for flere laksebestander og vassdrag over hele landet.

BJFF Info
Torsdag 18.juni 2020 / 09:23

Store mengder snø i april og plutselig overgang til tining og vår, har gitt svært kraftig flom i Kongsfjordelva i slutten av mai og tidlig i juni. Det er også nå på vår og tidlig forsommer det har vært årlig fangst og merking av smolt i Kongsfjordvassdraget. Merkingen av smolt inngår i et omfattende prosjekt på å kartlegge sjøoverlevelse for laksen fra elva. Prosjektet driftes av NINA (Norsk institutt for naturforskning), som siden 2017 har hatt årvisse turer hit nord for å fange og merke smolt.

Iår var utfordringen kraftig snøsmelting og flommen, men merkegruppen fra NINA fant et ørlite «vindu» nå i juni med en knapp uke med kaldvær som bremset flommen. Så i forrige uke ble det hele satt igang og i løpet av noen hektiske døgn ble godt over 1000 smolt fanget og merket med en slags  sender - et PIT- merke (en transponder) som opereres inn i fisken. Merket sender et kodet og individuelt signal når det passer antenner som ligger i elva. For Kongsfjordelva ble det omfattende antennesystemet utbygd høsten 2017, og ligger nederst i munningsområdet i Kongsfjordelva. Merket i fisket vil vare hele dens levetid, og kunne registrere når den forlater elva som smolt - og senere kommer tilbake som laks.

Overvåkingsprogrammet for sjøoverlevelse av laks forgår i flere laksevassdrag her i landet, Kongsfjordelva i Finnmark er det nordligste. Vi skal komme tilbake til resultater fra prosjektet senere.

Merking av smolt
Her er det Eva Marita Ulvan og Torgeir Havn som merker smolten med de amerikanske PIT- merkene