Rapport

Viktig rapport om Kongsfjordelva

Rapporten om Kongsfjordelva med de planlagte tiltak i Gedneelva er nå klar. Rapporten med kommende tiltak ble presentert idag.

BJFF Info
Torsdag 28.mai 2020 / 15:07

En særdeles grundig og omfattende rapport om Kongsfjordvassdraget ble lagt frem nå i mai. Rapporten er laget av Norce (tidligere UNI- miljø), og har blitt til etter pålegg som Pasvik Kraft har fått fra Miljødirektoratet. Undersøkelsene har pågått siden 2014 og ble avsluttet i 2018. Det har blitt et omfattende arbeid, som har pågått over hele vassdraget - men som har hatt et særlig fokus på Gednjeelva og tapte gytestrekninger der. Det er nå fastslått at Kongsfjordlaksen tapte med kraftutbyggingen store gyteareal, og nå er det gjort skisser for hvordan Gednjeelva kanskje engang skal komme tilbake som god lakseelv - og ikke minst gi nye areal for gyteproduksjon for laksen.

Rapporten ble presentert idag av Norce via videokonferanse som Pasvik Kraft la opp til, og andre deltakere var Fylkesmannen i Finnmark, FeFo, Miljødirektoratet, BJFF og selvsagt både Norce og Pasvik Kraft. 

Vi vil legge ut direkte link til rapporten når den er publisert, i mellomtiden kan du lese selve rapporten her som PDF.