Giljajuvet

Fiskepassasje Giljajuvet

Sira Kvina Kraftselskap har nå fått tillatelse til å bygge fiskepassasje for anadrom fisk i Giljajuvet.

TerjeGilja
tirsdag 26.mai 2020 / 09:35

Før ca 1960 var Dirdalselva lakseførende helt opp til Ryggjafoss ovenfor Byrkjedal og nå ser det endelig ut til at Byrkjedal igjen kan få ta del i lakseeventyret i Dirdalselva..

Arbeidet vil etter all sannsynlighet starte opp allerede nå i sommer, og dette kan medføre at elven nedstrøms til tider kan bli noe grumset.

Vi er veldig spente på arbeidet som skal utføres og ikke minst på resultatet, og ønsker Sira Kvina lykke til med prosjektet!