Smolt fra Auglandsbekken 07.04.2020
Yngelspiser fra Straisbekken 07.04.2020
Forskning

Smoltfiske i bekker og hovedelva

Våren 2020 fiskes det i flere ganger (januar, februar, april og mai) for å se på endringer i aluminiumavsetninger på gjellene hos ungfisk.

 

JosteinMosby
Søndag 12.april 2020 / 00:00

Det fiskes i Straisbekken, Auglandsbekken og Høiebekken pluss i hovedelva ved Ravnås og ved Nikken. Det tas ut tre fisk for analyse fra hvert sted hver gang. Fylkesmannen i Agder har foreslått å utføre denne undersøkelsen. El-fisket utføres av Otra Laxefiskelag, Universitetet i Agder gjør prøvepreparering og analysene utføres ved NMBU(Ås). Otra Laxefiskelag har søkt om og fått tildelt fiskefondsmiddler til undersøkelsen.