Kongsfjordelva - vinter
Det er fortsatt full vinter i Kongsfjordelva. Bildet vårt er fra utløpet av Fossen, med den populære fiskekulpen - Fosseporten og med vakthyttene til høyre.

Fortsatt vinter ved Kongsfjordelva

Begynnelsen av april, men fortsatt full vinter i Kongsfjorddalen. 

BJFF Info
Torsdag 02.april 2020 / 10:08

Etter en noe lang kuldeperiode og svært snøfall i slutten av mars er det nå i begynnelsen av april fortsatt lite som gir håp om snarlig vår. Snømengdene i dalen og på Kongsfjordfjellet er betydelig større enn vanlig, og værmeldingen fremover lover heller ikke noe mindre snøfall og uvær. Det har også de siste ukene vært solid kulde, og stormkastene fra nord og nordvest har tilnærmet stått i kø.

Likevel er elva begynt å åpne seg, isdekket sprekker opp, og på dagtid er temperaturen slett ikke ille. De store snømengdene innover dalen og fjellet kan tyde på at vi får en kraftig vårflom, og blir våren sen og kald - kan vi på nytt vente storflom som vi hadde i sesongen 2017.

Bildet er fra nedfor fossen og Fosseporten.