Laks fra
Bilde fra videoovervåkinga i Kongsfjord
Sportsfiske/Fiskekort

Kommende sesong og corona

Litt informasjon om kommende sesong i våre lakseelver med hensyn til coronasmitten. Situasjonen nå er uoversiktlig, men vi håper at mer blir klart i god tid før sesongstart.

Paal
Tirsdag 24.mars 2020 / 10:06

Corona- viruset som har rammet landet har skapt mye usikkerhet. Det gjelder også kommende sesongs laksefiske. Foreløpig vet vi ikke hva som kommer, og heller ikke hvordan laksefisket i våre elver – Kongsfjordelva og Storelva blir berørt. BJFF vil selvsagt følge helsemyndighetenes råd og veiledning, samt at vi har nær kontakt og dialog med grunneier Fefo, NJFF (Norges Jeger og Fiskerforbund) og NL (Norske Lakseelver). Sammen vil vi finne løsninger for kommende sesong. Og forhåpentlig vil det ikke påvirke laksesesongen 2020 for foreningen og våre fiskere. Vi håper og tror at situasjonen blir avklaret snart, og vi vil legge ut ny info så snart det foreligger.

For kommende fiskesesong kan det meldes at det nå i slutten av mars er svært mye snø i fjellet, og det kan bety god vannføring og mulig tidligere oppgang. Vi gleder oss alle til kommende sesong og håper den igjen skal løpe normalt og skape den forventede fiskeglede både i Kongsfjordelva og Storelva.