BJFF søker elvevakter for sesongen 2020
Elveside

Elvevakter for Kongsfjordelva og Storelva

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening søker elvevakter til Kongsfjordelva og Storelva for sesongen 2020.
 

BJFF Info
Fredag 10.januar 2020 / 06:44

KONGSFJORDELVA
I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september. 
I fiskesesongen (22. juni-24. august) er det 2 elvevakter på hele tiden. Arbeidet omfatter hovedsakelig salg av fiskekort, informasjon til fiskere, elveoppsyn, bidrag i biologisk arbeid, laksetelling i Kongsfjordelva, samt en del annet forefallende arbeid. 

En flott sommerjobb for en som er interessert i lakseforvaltning, oppsynsarbeid og som samtidig liker å være mye ute i naturen. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet.

Kongsfjordelva er en ca. 12 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Elva er inndelt i to fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde/fjordbunn. Kongsfjordelva hører til Berlevåg Kommune som ligger øst i Finnmark, lengst nord på Varanger-halvøya. For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, http://kongsfjordelva.no/  eller våre facebooksider.

STORELVA i Berlevåg
Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Her er det ikke bygget slik infrastruktur som i Kongsfjordelva og har dermed noe enklere kår. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning og det er registrering av laksebestanden. Elva renner gjennom flott barskt dalføre, så her er det en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt vill natur.

Ønsket kompetanse
- Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
- Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs. 
- Erfaring fra oppsyn.
- Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.

- Stor fordel med egen bil

Plettfri vandel kreves.

Søknadsfrist 1.mars 2020.
Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe.
Også frivillige vakter oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til 
Berlevåg Jeger og Fiskerforening, v/leder Sigve Frantzen, 9980 Berlevåg.

 Epost: sigvefr@online.no Telefon: 41359446

Eller til daglig leder Ann G. Søreng: epost: angutts@gmail.com