Godt oppmøte på BJFF sitt årsmøte i februar.
Elveside

Rapport fra årsmøtet 2020

Årsmøtet i Berlevåg JFF ble avholdt søndag 23. Februar med god stemning, 20 medlemmer av BJFF gjennomførte det omlag tre timer lange årsmøtet.
 

BJFF Info
Tirsdag 25.februar 2020 / 09:53

Sigve Frantzen ble gjenvalgt og fortsetter som leder i foreninga og Ann Guttormsen Søreng som daglig leder i halv stilling. Disse skal også representere BJFF på årsmøtet til NJFF-Troms og Finnmark senere i vinter.

Det ble også gjenvalg i de fleste utvalgene, men jaktutvalget er det ny leder i Arild Hammeren. 

Rapporter fra utvalg og vakter ble gjennomgått. For fiskeutvalget skal det kjøpes inn materielle til ny not for fangst av pukkellaks. I hytteutvalget står nå den nye hytta ”Kosero” for tur og til sommeren skal en gjennomgå tilstanden for å se hva som skal gjøres der.

Fra kommende sesong fjernes panten på fiskekort i begge vassdragene. Dette vil medføre enklere føring av regnskap, og ikke minst gjøre det lettere for fiskere å levere fangstoppgaver også utenom kontortiden. Mer informasjon om dette kommer på nettsidene og på oppslag når det nærmer seg sesong.

Videre ble det gjort revidering av kortpriser, arbeidsprogram og gjennomgang av fjorårets regnskap og kommende budsjett. Budsjettet og regnskap ble enstemmig vedtatt. 

Priser på fiskekort ble vedtatt og annen info oppdateres på nettsidene i løpet av vinteren.

For Storelva fortsetter overvåkingen med kartlegging av fiskebestandene i 2020 men en vil fra neste år se på kostnadsbruken for videre undersøkelser og overvåking.

Av innkomne saker ble det vedtatt å støtte ønsket fra hytteforeningen på Buetjern om utvidet fisketid for isfiske. 

Det ble også enstemmig vedtatt å støtte forslaget om lik fisketid på fortyngede redskaper – som betyr at mark med inntil 3 grams søkke tillates til 10. Juli, som med sluk og fortynga fluer. Såfremt vannføringen overstiger 4 m3/sek. Dette skal søkes på til FeFo.

I forbindelse med årsmøtet  ble det også overrekkelse av nytt æresmedlem. Stig Ove Søreng fikk et velfortjent æresmedlemskap i BJFF som en påskjønnelse for lang og tro innsats for Kongsfjordelva og foreningen.  Stig har vært både leder av foreninga og leder av fiskeutvalget – der han fortsatt er aktivt medlem.  Vi gratulerer.