Elveside

Ny skremmende rapport om pukkellaks

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) nå gitt ut en rapport med risikovurdering av pukkellaks .

BJFF Info
Torsdag 16.januar 2020 / 09:45

De siste års enorme oppgang av den russiske pukkellaksen i mange av våre elver har vært skremmende. Man har visst veldig lite om arten, og hvilke konsekvenser denne uønskete laksen vil få for vår egen villaks.  VKM har vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. VKM har også vurdert effekt av tiltak for å redusere spredning og etablering.

Pukkellaksen er dessverre også blitt en uønsket art i Kongsfjordelva. BJFF  hadde siste sesong lagt ned et betydelig arbeid for begrense oppgangen og forsøke å fjerne flest mulig av den russiske laksen.

 

Leder for Berlevåg JFF - Sigve Frantzen.
Leder for Berlevåg JFF - Sigve Frantzen.

- Vi ser på pukkellaksen som en stor trussel for laksen og sjørøya både i Kongsfjordelva og Storelva. Den ventende invasjon av pukkellaksen som kommer til neste år tar vi meget alvorlig, for vi har sett at mengden øker, sier leder i Berlevåg JFF, Sigve Frantzen.

BJFF hadde siste sesong høy beredskap i saken og det ble lagt ned et betydelig arbeid for å kartlegge oppgangen og forsøke å fjerne flest mulig pukkellaks. Både elvevakter, medlemmer og fiskere deltok i arbeidet hvor det ble brukt både not, hov og stang i utfiskingen. I tillegg ble gyteplasser og groper kartlagt, oppgravd og ødelagt. 

- Dette viktige arbeidet må vi ha full fokus på videre. Det er ressurskrevende og tidkrevende arbeid med kartlegging og utfisking, så vi håper at så mange som mulig kan være med på å ta ut denne fremmedarten som vi ikke vil ha i elvene våre. Vi står helt klart ovenfor et ressurskrevende og tidkrevende arbeid. Så får vi håpe at myndighetene og grunneier nå kommer på banen med forslag på tiltak og ikke minst finansiering. I kommende sesong blir det neppe noen større oppgang, men vi kan vente ny pukkellaks- invasjon I 2021. Da må vi være klare, så iår må vi hos oss bruke tid til å planlegge tiltak og forberede oss på den uønskete russiske gjesten, sier Sigve Frantzen.

Rapporten fra VMK kan leses her.