Foto: Jan Hegna
Elveside

Fiskekort i Vefsna 2020

Kl. 09.00 mandag 3. februar starter fiskekortsalget på Brodtkorb AS sine vald i Vefsna.  Allerede er Vald 3 Nes/Kjærstad og vald 9 (østsiden) Ravnå, Eiterstraum og Eiteråga i gang med kortsalget på inatur.no.

EllenBrodtkorb
Søndag 02.februar 2020 / 21:48

Det er valdene 3 Rosvoll, 6 Kvalfors, 8 Forsjord til Ramnåga,9 Eiterstraum vest,10. Fallan,11. Ner-Laksfors,14. Valstad/Valryggen/Lien og vald 15 Valryggen til Fellingfors som legges ut 3. februar.

Fiskesesongen vil i år som i fjor strekke seg fra 15. juni til og med 31. august.

Fiskereglene er lik og kvotene pr. fisker er også de samme. Det er viktig å presisere at fiskekortene i Vefsna er personlige og kan ikke overdras andre, det er viktig at vi vet hvem som fisker i elva og at fangstrapporteringen går som den skal, sier Bjørn Brodtkorb, styreleder i Vefsnavassdragets fiskeforvaltning.

Se forøvrig fangstrapport for Vefsna fra tidligere år her!