All fisk som kommer opp Kongsfjordelva registreres med foreningens videoregistrericg. Et arbeid som pågår 24/7 gjennom hele sesongen.
Elveside

Vi teller laks

 Her ses bilde fra Kongsfjordelva - akkurat idag. Videoregistreringen i fjordbunnen forteller mye om laksen, både størrelse og antall. Når på døgnet fisken går opp i vassdraget. Bildet forteller også temperatur og loggen er et overmåte viktig forvaltningsredskap som har vært i aktivt drift hver eneste sesongen siden 2010. Videoregistreringen lyssettes også i den mørke tiden av døgnet i august. 

BJFF Info
Torsdag 27.juni 2019 / 10:02

Videoregistreringen i Fjordbunnen er i full drift. Her registreres laks vandrer opp i elva gjennom hele døgnet. Også sjørøye, pukkellaks, ørret og eventuell rømt oppdretsfisk registreres.
I Kongsfjordelva og Gednjeelva er det nå også utført drivtelling for å registrere laksen som hadde vandret opp i elva før videoregistreringen tok til. Vannføringen er høy og gjorde tellingen noe utfordrende men sikten i vannet var for det meste god og en fikk bra oversikt over bestanden.

Personell fra elvevakta og ivrige dugnadsarbeidere i BJFF bidrar til dette viktige forvaltningsarbeidet.

Berlevåg JFF ved Fiskeutvalget takker så mye til alle som har vært med på monteringen og til de som bidrar med videotellingen utover sesongen.

Geir Kristiansen og Stig Almar Smelror har gjort en formidabel jobb og bygget nytt "slusekontor" der opptaker og skjerm nå er montert og koblet til kamera ute i elva. Det gjenstår noe arbeid med innredning av rommet. Asbjørn Nilsen har koblet strøm fra solcelleanlegget inn til nyrommet, og gledelig er det at de første laksene er registrert. Til montering av slusa bidro elvevakt Maria- Isabell Moen, Roar Asbjørn Nikolaisen, Tor Schulstad, Per Mortensen, Ulf Sivertsen og Håvard Vistnes, mens Narve Stubbraaten Johansen også iår bidro med drivtellingen.

I Kongsfjordelva bygges det hvert år en "sluse" som leder laksen elegant foran kamera.
I Kongsfjordelva bygges det hvert år en "sluse" som leder laksen elegant foran kamera.