Overvåkingen av oppgang og laks og sjørøyebestanden i Storelva er endelig igang. For orden skyld: bildet er fra tidligere sesong.
Elveside

Videoovervåkingen av oppgangen i Storelva - Berlevåg.

Storelva er BJFF sitt andre og kommende laksevassdrag. En spennende villmarkselv som har tegnet godt de senere år med voksende bestander både av laks og sjørøye. Nå er vaktholdet satt og videokamera i nedre del av vassdraget er påslått og registrerer hver eneste fisk på oppgang.

BJFF Info
Torsdag 04.juli 2019 / 02:32

Mandag 1. juli åpnet fiskesesongen i Storelva. Det ble satt vakthold i det over 2 mil lange vassdraget, og videoregistreringen i nedre del av elva - ved Jernbanebroa etablert. Videoovervåkingen her har pågått siden 2016 og har vist seg effektivt for forvaltningen av bestanden. Storelva har som kjent en god og voksende laksestamme, og sjørøya - som er vassdragets opprinnelige bestand er også i vekst og en slags reetablering. Sjørøya er totalfredet. 

For den som ikke kjenner Storelva kan vi fortelle at det er trolig det mest uberørte laksevassdrag i hele Nord- Norge. Omtrent halve vassdraget er åpnet for fiske, og elva byr på et vell av fiskemuligheter. Naturen rundt er tilnærmet totalt uberørt og ganske typisk for våre nordlige og værharde strøk. Åpent, værhardt og karrig vil noen hevde, men for oss som kjenner Storelva så byr den på natur- og fiskeopplevelser man skal lete lenge etter for å finne maken. 

Laksen er registrert på oppgang, sett både på kamera og i drivtellinger som alltid gjøres i forkant av sesongen og når tellekamera settes ut. Som vanlig er oppgangen i Storelva litt senere enn Kongsfjordelva, men nå er laksen her...!

Videoregistreringen av oppgangen i Storelva foregår ved Jernbanebroa. Her har BJFF egen liten bu, med det velklingende navnet "Jernbanestasjonen". Det er Marcus S. Nilsen som daglig drifter overvåkingen, kortsalg og desinfisering av utstyr
Videoregistreringen av oppgangen i Storelva foregår ved Jernbanebroa. Her har BJFF egen liten bu, med det velklingende navnet "Jernbanestasjonen". Det er Marcus S. Nilsen som daglig drifter overvåkingen, kortsalg og desinfisering av utstyr