Sportsfiske

Sesongslutt i Otra 31.08

HaraldEndresen
Lørdag 31.august 2019 / 12:02

Det har vært en fin fiskesesong i Otra, med varierende vannføring og gode fiskeforhold gjennom hele sommeren.  Vi var tidlig i sesongen bekymret for sykdomsutbrudd på laksen basert på rapporter fra andre elver.  Dette viste seg heldigvis ikke å bli noe problem. Vi har ikke konstatert tilfeller av syk laks i Otra.  Innslaget av pukkellaks har også vært ubetydelig.  Det er kun rapportert fangst av 4 stk hittil i år.

Totalfangsten ser ut til å ende på ca 1400 laks, noe som er bedre enn vi oppnådde de tre foregående år.  Vi registrerer likevel mange små lakser – helt nede i 0,5 kg.  Totalt er det fanget over 400 laks som er under 1,5 kg.  Dette er større andel enn normalt, og vi er spent på å se om samme erfaring er gjort i andre elver. 

Et annet kjennetegn med årets sesong er økt innslag av sjøørret i fangstene.  Dette er gode nyheter for alle fiskeforeninger og ildsjeler som gjør et stort arbeid med å utbedre gyteforholdene i bekkene på Sørlandet. 

Siste fiskedag i Otra er lørdag 31. august.  Otra skal som kjent kalkes, og yngel fra gytingen denne høsten kan bli første årgang som vokser opp med bedre vannkvalitet i elva.  Det vil derfor bli foretatt fiskeundersøkelser i elva utover høsten for å skaffe kunnskap om bestanden.  Dette vil gjøre det mulig å kunne analysere effekten av kalkingen i årene som kommer. Allerede førstkommende helg kommer forskere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) for å registrere ungfisk i hoved-vassdraget.

Vi minner til slutt om fangstrapporteringen.  Det skal rapporteres på alle årskort etter sesongslutt.  Både fangst og innsats (fiskedager) skal rapporteres.

 

Otra Laxefiskelag vil takke alle laksefiskere og andre interesserte for en fin sesong.