Geatnja - Kongsfjordelvas viktige gyteområde
De viktige gyteområdene for Kongsfjordlaksen i Geatnja er kraftregulert, og i høstperioden sliter gytelaksen voldsomt med å nå opp til gyteplassene i de grunne elvepartiene
Elveside

Sesongslutt

Fisket i Kongsfjordelva er nå slutt. Nå gjøres også det viktige forvaltningsarbeidet med opptelling av gytebestand og overvåking av gytingen. For deg som har fisket i elva - har du husket å levere fangstoppgaven..?

BJFF Info
Onsdag 28.august 2019 / 11:18

INNLEVERING AV FANGSTOPPGAVER

Fiskesesongen 2019 i Kongsfjordelva er nå historie og mange fiskere sitter igjen med uforglemmelige minner.

Nå er det snart dags for oppsummering og rapportering av ulike data og statistikker fra sesongen- til myndighetene og til våre venner her på FB. De aller fleste har levert inn fangstoppgavene men vi mangler fortsatt fra enkelte fiskere og vi ber alle om å levere inn fangstoppgavene så snart som mulig. Fangstoppgavene er helt avgjørende for god forvaltning av laksevassdrag.

Alle fiskere plikter å levere korrekt fangstoppgave og alle er viktige - både de med og uten fangst.

Vi minner også om å levere skjellprøvene samtidig.

For å få tilbake panten på fangstoppgavene må de leveres i vaktbua mellom kl 18 og 19 - senest 31. august

Forøvrig kan de legges i postkassen som henger på veggen eller de som ikke har mulighet å komme med oppgaven kan sende oss bilde av for- og bakside (med utfylt oppgave) av kortet. (pant utbetales da ikke)

 

HJELP OSS Å VOKTE ELVA OG LAKSEN

Fiskesesongen i lakseførende del av Kongsfjordvassdraget 2019 ble avsluttet 24. august. Nå nærmer det seg gytetid for laksen og mannskap fra BJFF arbeider i de kommende ukene i elva for å registrere gytebestandens størrelse og utbredelse. Den siste tiden er det også gjort flere uttak av pukkellaks og oppharving av dens gytegroper.

Hjelp oss å beskytte den unike laksebestanden i Kongsfjordelva og Geatnja og meld fra om du oppdager noe ureglementert i vassdraget. 

Dersom du oppdager ulovlig fiske ring vakta på telefon: 99 37 51 18