Elveside/Fiskekort

Salgsstart for fiskekort!

Tobias Brodtkorb
fredag 22.februar 2019 / 18:30

Den 1. mars kl. 9.00 åpner rettighetshaverne i Vefsna for salg av fiskekort for sesongen 2019. Fiskekortene finner du på nettsiden www.inatur.no.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) mottok i januar vedtak fra Miljødirektoratet med rammene for sommerens fiskesesong. Høydepunktene i tillatelsen var at vi får en lengre sesong med fiske fra 15. juni til 31. august, det åpnes for fiske i hele den anadrome strekningen i elva og det blir en økning i kvotene per fisker.

- Det er spesielt gledelig at vi i sommer kan åpne for fiske videre fra Fellingfors og oppover Svenningdalselva og Austervefsna. Dette betyr at flere rettighetshavere kan tilby fiskekort i 2019 enn i 2018, sier styreleder Bjørn Brodtkorb.

Styret i forvaltingslaget har i tiden etter at man mottok vedtaket arbeidet med forberedelsene til ny fiskesesong. Blant annet har fiskereglene gjennomgått en revisjon, hvor man har tatt med enkelte presiseringer og innarbeidet endringene som følger av årets tillatelse fra direktoratet. Fiskeoppsynet vil også i år være Fjelltjenesten og har begrenset politimyndighet.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi har fått avklart rammene for årets sesong på et tidligere tidspunkt enn i fjor. Det innebærer at rettighetshaverne kan starte salg av fiskekort tidligere og fiskerne får bedre muligheter til å planlegge sommerens fiske, avslutter styrelederen.

Styret i VeFi ønsker alle fiskere og rettighetshavere lykke til med årets sesong og skitt fiske!