Oppgangen av laks i Storelva var også denne sesongen veldig god.
Elveside

Rapport fra Storelva

Storelva kan notere seg for en ny god sesong med oppgang av laks og sjørøye. Faktisk nær den beste noensinne for villmarks elven i Berlevåg.

BJFF Info
Mandag 18.november 2019 / 05:11

Denne sesongen i Storelva har på mange måter blitt et ubestridt faktum at elva som i nesten en mannsalder lå brakk – nå er på vei mot toppen. I sesongen- 2019 ble det dokumentert en oppgang av 677 laks og 196 sjørøyer. Det er tett opp mot rekordsesongen i 2016 og 2017 da det ble registrert en oppgang på 762/ 682 laks. Veksten i laksebestanden i elva er formidabel, telling i 2011 viste bare 53 laks, så kom veksten eksplosivt fra 2015.

Storelva har en bestand både av laks og sjørøye.
Storelva har en bestand både av laks og sjørøye.

Laksefiske i Storelva

Det er svært restriktive fiskeregler i vassdraget, med ørsmå kvoter og fluefiske med flytende og lett redskap. Det er kun tillatt å fiske etter laks, sjørøye er totalfredet. Fisket i midtdelen av vassdraget (sør for Skihytta) ble først åpnet i 2016, og det er i tillegg flere elvekulper som er fredet for fiske. Tiltakene har vært overmåte nyttig for Storelva, og har nok vært avgjørende for den veksten i laksebestanden man ser nå. Man har også fått bukt med et tidligere årlig rovfiske med garn på gyteplassene som nok var medvirkende til sjørøyebestanden fikk en varig knekk.

Det er fortsatt få fiskere i Storelva både med lokal tilhørighet og utenfra. Noe av årsaken kan nok ligge i tilgjengelighet, for i Storelva er det kun de nedre 3 kilometer det er mulig å nå med bil – resten av den fiskbare delen av elva ligger i total uberørt og særdeles spennende natur. Det viser seg derfor å være laksefiskere som setter like mye pris på naturopplevelsen som fisket her. Fangststatistikken fra Storelva viser også denne sesongen at en veldig stor del av fangsten settes tilbake i vassdraget med fang & slipp. Særlig gjelder det mellomlaksen. Og av registrert fangst på rundt 120 kg – ble altså omtrent 80 kg satt tilbake i elva, derav 30 kg mellomlaks. Det er særdeles ansvarsfulle laksefiskere som svinger snøre i elva vår…!

Storelva er trolig en av de siste lakseelver i landet med uberørt villmark.
Storelva er trolig en av de siste lakseelver i landet med uberørt villmark.

Sjørøya har vekst

Storelva var opprinnelig et rent sjørøyevassdrag. Faktisk da BJFF overtok forpaktningen i 1956 ble elva betegnet som et av de beste sjørøyevassdrag i Finnmark. Så kom nedturene etter uvettig reguleringer i elvemunningen og havneutbygging, i tillegg et utstrakt rovfiske med garn i gytekulpene. På -80 tallet var bestanden redusert og nærmest utryddet.

 Sjørøya har hatt tilbakegang i mange vassdrag i Nord- Norge, og i Storelva har nok en naturlig tilbakegang blitt forsterket gjennom uheldige reguleringer og rovfiske. Likevel er det nå svært positive tegn på at bestanden er i gang å reetablere seg i Storelva. I fjor ble det registrert en oppgang på 248 sjørøye, i år en svak tilbakegang igjen til 196, men nå er svært mange av de gamle gyteplassene igjen tatt i bruk. Veksten i bestanden går ikke like raskt som for laksen, men det er vekst, og utfordringene fremover blir hvordan den opprinnelige bestanden av sjørøye tilpasser seg den store veksten i laksebestanden.

Lakseselv foran  trappa

Med laksens solide ankomst og vekst ble det fornyet interesse for Storelva både i BJFF og i bygda. Mange så nå store muligheter og glede i å få en ny lakseelv nærmest hjemme foran trappa til berlevågingene. I tillegg kom større forståelse både for forvaltning, vern og skjerming av fiskebestandene i elva. 

 Storelva er blitt en lakseelv også for spesielt naturinteresserte, for elva og naturen rundt er tilnærmet bevart slik den var fra tidens morgen. Det er trolig ett av de siste laksevassdrag her i landet med en så særegen og uberørt natur – en virkelig villmarkselv.

Laksebestanden i Storelva har hatt kraftig vekst de senere år.
Laksebestanden i Storelva har hatt kraftig vekst de senere år.