Paul-Ronny Gschib vant fiskekort i Hesja etter gjenutsetting av laks i løpet av sesongen 2019. - Foto: ALI
Forvaltning/Gjenutsetting

Paul-Ronny vant fiskekort i Hesja

Før årets fiskesesong annonserte Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) at dokumentert gjenutsetting av storlaks ga muligheten til å vinne to fiskedøgn i Hesja sesongen 2020.

KarianneJohansen
torsdag 03.oktober 2019 / 19:23

Som en del av vårt arbeid med å styrke laksestammen i Sautso, oppfordret ALI til økt gjenutsetting av større laks. Fiskere som kunne dokumentere gjenutsetting av laks over 100 cm, var med i trekningen av to fiskedøgn i Hesja inkludert bruk av stakerstua for overnatting.

Blant 13 bidrag, så ble Paul-Ronny Gschib trukket ut som den heldige vinneren. Han har gjenutsatt flere laks i løpet av denne sesongen. "Jeg ser ikke behovet for å ha kul på fryseboksen", sier en glad laksefisker. Han mener at fiskerne bør bruke sunn fornuft i forhold til uttak av laks i elva, samtidig som man selvfølgelig må kunne fiske laks som matfisk.

Paul-Ronny er en svært ivrig laksefisker, men han har aldri fisket i Hesja før, så det gleder han seg til.

Vi gratulerer!

ALI ønsker å takke alle innsendte bidra i sammenheng med gjenusettingsdugnaden!