Hold fisken i vannet mens det tas bilde! - Foto: ALI
Elveside/Gjenutsetting

Hold fisken i vannet!

Hold fisken i vannet mens det tas bilde!

KarianneJohansen
torsdag 30.mai 2019 / 13:14

Fisk som blir håndtert etter anbefalte retningslinjer har høy sannsynlighet for å overleve etter gjenutsetting.


Fiskere og elveeiere har et ansvar for riktig tilbakesetting. Bilder og videoer som legges ut på laksebørser og sosiale medier gir et inntrykk av hvordan dette ansvaret ivaretas, og det er derfor svært viktig at disse bildene og videoene reflekterer en god praksis.


Det er anbefalt at fisk som skal tilbakesettes ikke løftes ut av vannet, men holdes under kontroll i en håv eller av en medhjelper mens fisken avkrokes og evt. lengdemåles før den avbildes. 

 


Do not lift the fish out of the water to take pictures

Fish handled correctly have high probability for survival when released. Help the salmon by being a responsible fisherman.