Forvaltning

Otra skal kalkes

HaraldEndresen
Fredag 22.mars 2019 / 03:22

Fullkalking av Otra

Miljødirektoratet bevilger penger til fullkalking av Otra.  Dette er gledelige nyheter for både miljøforkjempere, fiskere og andre naturinteresserte.  Tiltaket vil gi bedre livsbetingelser for naturmangfoldet i elva, både i lakseførende strekning og oppstrøms.  I tillegg forventes kalking å ha stor betydning for Byglandsfjordsbleka.

Laksefiskeinteressene i Otra har siden tidlig på 1930 tallet arbeidet målrettet – først for å redde den unike Otralaksen, senere for å reetablere den.  Tidlig på 1990 tallet ble det gjort store tiltak for å begrense industriforurensingen til vassdraget.  Det viktigste var uten tvil en avskjærende industriavløpsledning fra Vennesla til Byfjorden i Kristiansand.  Nå kunne laksefisket starte opp igjen.

Det ble etter hvert klart at tilstanden for Otralaksen ikke var tilfredsstillende, på tross av investeringene som var gjort.  Fangstene var ustabile.  Ungfiskundersøkelser tydet på lite ungfisk i hovedvassdraget, og at ungfisken som ble funnet var påvirket som følge av surt vann.  Dette er forhold som bare kan løses ved kalking, slik det er gjort i flere av våre nabovassdrag.

Otra Laxefiskelag vil takke alle som har bidratt til at kalking ble en realitet.  Dette gjelder ikke minst våre forgjengere som gjennom flere tiår har arbeidet målrettet for å gjenskape Otra til gammel storhet.  Bildet viser Tomas Frøysaa og sønnen Leif Frøyså som begge engasjerte seg sterkt i dette arbeidet i en periode på over 60 år.  Denne otralaksen ble tatt i garn sommeren 1938.  Den veide 29,5kg

[[{"fid":"4284","view_mode":"full_with_full_height","attributes":{"style":"background-color: transparent; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-style: none; border-bottom-width: 0px; border-image-outset: 0; border-image-repeat: stretch; border-image-slice: 100%; border-image-source: none; border-image-width: 1; border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-left-style: none; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-right-style: none; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-top-style: none; border-top-width: 0px; color: rgb(0, 0, 0); cursor: default; font-family: \\\"Lucida Grande","Lucida Sans Unicode",sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: baseline; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;","class":"media-element file-full-with-full-height","data-delta":"1"},"fields":{"format":"full_with_full_height","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_image_caption[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full_with_full_height","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_image_caption[und][0][value]":""}}}]]